Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας

Ο στόχος του Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας (VSMSLab) είναι η προώθηση καινοτόμου έρευνας στους τομείς της Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας.

Όσο αφορά την Οπτική Κοινωνιολογία, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την κριτική εξέταση φωτογραφικών εικόνων καθώς και τη μελέτη της διανομής και της κατανάλωσής τους. Δίνεται έμφαση στη μελέτη της διαδικτυακής χρήσης των φωτογραφιών καθώς και στη μελέτη της τουριστικής φωτογραφίας.

Όσο αφορά τη Μουσειολογία, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη μελέτη της ιστορίας των μουσείων, των διαφόρων ρόλων που διαδραματίζουν στην κοινωνία (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό) καθώς και την έρευνα επισκεπτών. Στόχος μας είναι η δημιουργία συνεργασιών με πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανώσεις με σκοπό τη γεφύρωση ζητημάτων θεωρίας και πρακτικής και τη δημιουργία θεσμών και πρακτικών που βοηθούν τα μουσεία να γίνουν πιο δημοκρατικά, συναφή και ανοικτά προς τις ανάγκες του κοινού τους.

Το εργαστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό. Είναι εξοπλισμένο με φωτογραφικό και κινηματογραφικό εξοπλισμό, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για επεξεργασία δεδομένων και μοντάζ.

Επιπλέον, το εργαστήριο συνεργάζεται με μουσειολόγους στην Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας στο www.vsmslab.com

Εργαστήριο Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας

Ο στόχος του Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας (VSMSLab) είναι η προώθηση καινοτόμου έρευνας στους τομείς της Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας.

Όσο αφορά την Οπτική Κοινωνιολογία, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την κριτική εξέταση φωτογραφικών εικόνων καθώς και τη μελέτη της διανομής και της κατανάλωσής τους. Δίνεται έμφαση στη μελέτη της διαδικτυακής χρήσης των φωτογραφιών καθώς και στη μελέτη της τουριστικής φωτογραφίας.

Όσο αφορά τη Μουσειολογία, οι δραστηριότητες του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τη μελέτη της ιστορίας των μουσείων, των διαφόρων ρόλων που διαδραματίζουν στην κοινωνία (εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό) καθώς και την έρευνα επισκεπτών. Στόχος μας είναι η δημιουργία συνεργασιών με πολιτιστικούς οργανισμούς και οργανώσεις με σκοπό τη γεφύρωση ζητημάτων θεωρίας και πρακτικής και τη δημιουργία θεσμών και πρακτικών που βοηθούν τα μουσεία να γίνουν πιο δημοκρατικά, συναφή και ανοικτά προς τις ανάγκες του κοινού τους.

Το εργαστήριο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στη Λεμεσό. Είναι εξοπλισμένο με φωτογραφικό και κινηματογραφικό εξοπλισμό, καθώς και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για επεξεργασία δεδομένων και μοντάζ.

Επιπλέον, το εργαστήριο συνεργάζεται με μουσειολόγους στην Κύπρο και το εξωτερικό, οι οποίοι μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εργαστηρίου Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας στο www.vsmslab.com