Members

 

 • Post-Doc Research Associates

  •  Nicholas Michael (2013- )

  • Christos Loizou (2015-  )

  • Gabriel Panis (2014-  )
 • Research Assistants 

  •  Chrysanthos Voutounos (2009 - )
  • Anastasios Maronidis (2011-2013)
  • Alexios El-Kater (2013 - 2014)
  • Maria Drakou (2014-2015)
  • Kleanthis Soteriou (2014 -2015)
  • Christina Zavlanou (2015-  )
  • Kalliopi-Evangelia Stavroullia (2016 -  )

 • PhD Students

  •  Chrysanthos Voutounos (Graduated - 2017)
  • Christina Zavlanou 
  • Kalliopi-Evangelia Stavroullia
  • Marios Panayides
 • Μaster Students (Thesis)

  • K. Chrysostomoy (2013)

  • G. Zaxaria (2013)

  • N. Demetriou (2013)

  • K. Tsaparellas (2013)

  • I. Michael (2014)

  • D. Mincheva (2014)

  • M. Drakou (2014)

  • C. Zavlanou (2014)

  • E. Christophi (2014)

  • M. Pasxali (2016)

  • N. Finopoulos (2016)

  • Z. Anastasiadou (2016)

  • E. Yiallourou (2016)

 • Undergraduate Students (Senior Project)

  • C. Nikolaou (2011)

  • C. Kyrlitsias (2012)

  • A. El Kater (2013)

  • Y. Kourtis (2013)

  • M. Evripidou (2013)

  • E. Kouskoulli (2014)

  • K. Georgiou (2014)

  • R. Demetriou (2016)

  • M. Constantinou (2016)

  • S.Panayiotou (2016)

  • P. Nicolaou (2016)

  • S. Theodorou (2017)

  • M. Kontonikola (2017)

  • N. Demetriou (2017)

 • Affiliated Researchers

 

 

 

 

 

 

 

 

Members

 

 • Post-Doc Research Associates

  •  Nicholas Michael (2013- )

  • Christos Loizou (2015-  )

  • Gabriel Panis (2014-  )
 • Research Assistants 

  •  Chrysanthos Voutounos (2009 - )
  • Anastasios Maronidis (2011-2013)
  • Alexios El-Kater (2013 - 2014)
  • Maria Drakou (2014-2015)
  • Kleanthis Soteriou (2014 -2015)
  • Christina Zavlanou (2015-  )
  • Kalliopi-Evangelia Stavroullia (2016 -  )

 • PhD Students

  •  Chrysanthos Voutounos (Graduated - 2017)
  • Christina Zavlanou 
  • Kalliopi-Evangelia Stavroullia
  • Marios Panayides
 • Μaster Students (Thesis)

  • K. Chrysostomoy (2013)

  • G. Zaxaria (2013)

  • N. Demetriou (2013)

  • K. Tsaparellas (2013)

  • I. Michael (2014)

  • D. Mincheva (2014)

  • M. Drakou (2014)

  • C. Zavlanou (2014)

  • E. Christophi (2014)

  • M. Pasxali (2016)

  • N. Finopoulos (2016)

  • Z. Anastasiadou (2016)

  • E. Yiallourou (2016)

 • Undergraduate Students (Senior Project)

  • C. Nikolaou (2011)

  • C. Kyrlitsias (2012)

  • A. El Kater (2013)

  • Y. Kourtis (2013)

  • M. Evripidou (2013)

  • E. Kouskoulli (2014)

  • K. Georgiou (2014)

  • R. Demetriou (2016)

  • M. Constantinou (2016)

  • S.Panayiotou (2016)

  • P. Nicolaou (2016)

  • S. Theodorou (2017)

  • M. Kontonikola (2017)

  • N. Demetriou (2017)

 • Affiliated Researchers