Members

Academics

 • Andreas Lanitis, Lab Coordinator

Post-Doc Research Associates

 • Nicholas Michael (2013- )
 • Christos Loizou (2015-  )
 • Gabriel Panis (2014-  )

Research Assistants

 • Chrysanthos Voutounos (Graduated - 2017)
 • Christina Zavlanou (2014-  )
 • Anastasios Maronidis (2011-2013)
 • Alexios El-Kater (2013 - 2014)
 • Maria Drakou (2014-2015)
 • Kleanthis Soteriou (2014 -2015)
 • Kalliopi-Evangelia Stavroullia (2016 -  )

PhD Students

 • Chrysanthos Voutounos 
 • Christina Zavlanou
 • Kalliopi-Evangelia Stavroullia
 • Marios Panayides

Master Students (Thesis)

 • K. Chrysostomoy (2013)
 • G. Zaxaria (2013)
 • N. Demetriou (2013)
 • K. Tsaparellas (2013)
 • I. Michael (2014)
 • D. Mincheva (2014)
 • M. Drakou (2014)
 • C. Zavlanou (2014)
 • E. Christophi (2014)
 • M. Pasxali (2016)
 • N. Finopoulos (2016)
 • Z. Anastasiadou (2016)
 • E. Yiallourou (2016)

Undergraduate Students (Senior Project)

 • C. Nikolaou (2011)
 • C. Kyrlitsias (2012)
 • A. El Kater (2013)
 • Y. Kourtis (2013)
 • M. Evripidou (2013)
 • E. Kouskoulli (2014)
 • K. Georgiou (2014)
 • R. Demetriou (2016)
 • M. Constantinou (2016)
 • S.Panayiotou (2016)
 • P. Nicolaou (2016)
 • S. Theodorou (2017)
 • M. Kontonikola (2017)
 • N. Demetriou (2017)

 

Members

Academics

 • Andreas Lanitis, Lab Coordinator

Post-Doc Research Associates

 • Nicholas Michael (2013- )
 • Christos Loizou (2015-  )
 • Gabriel Panis (2014-  )

Research Assistants

 • Chrysanthos Voutounos (Graduated - 2017)
 • Christina Zavlanou (2014-  )
 • Anastasios Maronidis (2011-2013)
 • Alexios El-Kater (2013 - 2014)
 • Maria Drakou (2014-2015)
 • Kleanthis Soteriou (2014 -2015)
 • Kalliopi-Evangelia Stavroullia (2016 -  )

PhD Students

 • Chrysanthos Voutounos 
 • Christina Zavlanou
 • Kalliopi-Evangelia Stavroullia
 • Marios Panayides

Master Students (Thesis)

 • K. Chrysostomoy (2013)
 • G. Zaxaria (2013)
 • N. Demetriou (2013)
 • K. Tsaparellas (2013)
 • I. Michael (2014)
 • D. Mincheva (2014)
 • M. Drakou (2014)
 • C. Zavlanou (2014)
 • E. Christophi (2014)
 • M. Pasxali (2016)
 • N. Finopoulos (2016)
 • Z. Anastasiadou (2016)
 • E. Yiallourou (2016)

Undergraduate Students (Senior Project)

 • C. Nikolaou (2011)
 • C. Kyrlitsias (2012)
 • A. El Kater (2013)
 • Y. Kourtis (2013)
 • M. Evripidou (2013)
 • E. Kouskoulli (2014)
 • K. Georgiou (2014)
 • R. Demetriou (2016)
 • M. Constantinou (2016)
 • S.Panayiotou (2016)
 • P. Nicolaou (2016)
 • S. Theodorou (2017)
 • M. Kontonikola (2017)
 • N. Demetriou (2017)