Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων

Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Computing Media Research Lab) διεξάγεται  έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων  για  κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανάλυση βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου
  • Τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων
  • Μη-εξ επαφής διάδραση ανθρώπου μηχανής
  • Εικονική πραγματικότητα

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 με το όνομα "Ερευνητικό Εργαστήριο Επεξεργασίας και Σύνθεσης Εικόνας". Η αρχική δημιουργία του εργαστηρίου υποστηρίχθηκε από αρχική χρηματοδότηση (Start Up Grant) του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το 2013 το εργαστήριο μετονομάστηκε σε «Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων». Από την ίδρυση του, τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετείχαν σε επτά εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα, μεταξύ των οποίων τέσσερα είναι υπό εξέλιξη. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς εταίρους τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη βιομηχανία.

 

Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων

Στο Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων (Visual Computing Media Research Lab) διεξάγεται  έρευνα στον τομέα της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όραση υπολογιστών και γραφικών υπολογιστή, με έμφαση στην ανάπτυξη αλγορίθμων  για  κωδικοποίηση, ερμηνεία, οπτικοποίηση και αποκατάσταση δυσδιάστατων και τρισδιάστατων αντικειμένων που υπόκεινται σε αλλαγές της εμφάνισης τους. Στο παρόν στάδιο η έρευνα που διεκπεραιώνεται επικεντρώνεται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Ανάλυση βιομετρικών στοιχείων, με έμφαση στη προσομοίωση γήρανσης σε εικόνες προσώπου
  • Τρισδιάστατες ανακατασκευές αντικειμένων
  • Μη-εξ επαφής διάδραση ανθρώπου μηχανής
  • Εικονική πραγματικότητα

Το εργαστήριο ιδρύθηκε το 2007 με το όνομα "Ερευνητικό Εργαστήριο Επεξεργασίας και Σύνθεσης Εικόνας". Η αρχική δημιουργία του εργαστηρίου υποστηρίχθηκε από αρχική χρηματοδότηση (Start Up Grant) του Τεχνολογικού Πανεπιστήμιου Κύπρου. Το 2013 το εργαστήριο μετονομάστηκε σε «Ερευνητικό Εργαστήριο Υπολογιστικών Οπτικών Μέσων». Από την ίδρυση του, τα μέλη του Εργαστηρίου συμμετείχαν σε επτά εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα, μεταξύ των οποίων τέσσερα είναι υπό εξέλιξη. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν συνεργασίες με τοπικούς και διεθνείς εταίρους τόσο από τον ακαδημαϊκό χώρο όσο και τη βιομηχανία.