Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Σημειωτικής και Εργαστηρίου Οπτικής Επικοινωνίας Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Εργαστήριο SVC) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διερευνά το ρόλο και την εφαρμογή των Σημειωτικών Θεωριών στην παραγωγή αποτελεσματικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Οπτικής Επικοινωνίας.

Η εικόνα, το κείμενο / τυπογραφία και ο ήχος - που υπάρχουν συνήθως στη γραφιστική επικοινωνία, πολυμέσα, ταινίες, βίντεο και κίνηση  - αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κάθε όρος περιέχει και περιλαμβάνει τους άλλους δύο όρους. Το εργαστήριο SVC στοχεύει στη διερεύνηση και να καθιέρωση μεθοδολογιών έρευνας και αξιολόγησης που εξετάζουν αυτή την τριγωνική σχέση μέσα στο ευρύ θέμα της δημιουργικής οπτικής επικοινωνίας, της τυπογραφίας και της σημειωτικής.

Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας

Το Εργαστήριο Σημειωτικής και Εργαστηρίου Οπτικής Επικοινωνίας Εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Εργαστήριο SVC) του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου διερευνά το ρόλο και την εφαρμογή των Σημειωτικών Θεωριών στην παραγωγή αποτελεσματικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Οπτικής Επικοινωνίας.

Η εικόνα, το κείμενο / τυπογραφία και ο ήχος - που υπάρχουν συνήθως στη γραφιστική επικοινωνία, πολυμέσα, ταινίες, βίντεο και κίνηση  - αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και κάθε όρος περιέχει και περιλαμβάνει τους άλλους δύο όρους. Το εργαστήριο SVC στοχεύει στη διερεύνηση και να καθιέρωση μεθοδολογιών έρευνας και αξιολόγησης που εξετάζουν αυτή την τριγωνική σχέση μέσα στο ευρύ θέμα της δημιουργικής οπτικής επικοινωνίας, της τυπογραφίας και της σημειωτικής.