Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία

Tο Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ) lgcrl.com, που υπάγεται στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργήθηκε το 2009 και έχει την έδρα του στη Λεμεσό.
Κύρια ερευνητική του δραστηριότητα είναι η μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού.
Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους. 

Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία

Tο Ερευνητικό Εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία (ΕΕΓΓΕ) lgcrl.com, που υπάγεται στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, δημιουργήθηκε το 2009 και έχει την έδρα του στη Λεμεσό.
Κύρια ερευνητική του δραστηριότητα είναι η μελέτη του γραπτού λόγου σε επίπεδο τυπογραφικού και γραφιστικού σχεδιασμού.
Η φιλοσοφία του Εργαστηρίου ΕΕΓΓΕ είναι διεπιστημονική γι’ αυτό και διενεργεί παράλληλες ερευνητικές δραστηριότητες σε συνεργασία με ερευνητές από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.