Σύνθεση Συμβουλίου

Email

panicos.philippou@cut.ac.cy

Phone

25002596

Πανίκος Φιλίππου

Πρόεδρος Συμβουλίου

Email

andreas.anayiotos@cut.ac.cy

Phone

2500 2500

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Κρίστης Χρυσοστόμου

Αντιπρύτανης Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Email

c.chrysostomou@cut.ac.cy

Phone

25002616

Αυξέντης Ζεμενίδης

Μέλος Συμβουλίου

Email

d.mavrellis@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

catherine.nikita@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

c.christodoulou@cut.ac.cy

Phone

25002323

Κωνσταντίνος Χριστοδούλου

Επίκουρος Καθηγητής

Email

nikolas.iordanou@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

nicolas.tsapatsoulis@cut.ac.cy

Phone

25002614

Νικόλας Τσαπατσούλης

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

paul.christodoulides@cut.ac.cy

Phone

25002611

Παύλος Χριστοδουλίδης

Επίκουρος Καθηγητής

Email

petros.pierides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

petros.pierides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Σάββας Στούππας

Μέλος Συμβουλίου

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Email

takis.gavrielides@cut.ac.cy

Phone

25002500

Χρίστος Χωματάς

Μέλος Συμβουλίου

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

costas.hoppas@cut.ac.cy

Phone

2500 2450

Κώστας Χόππας

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών

Email

filippos.filippou@cut.ac.cy

Phone

2500 2504

Φίλιππος Φιλίππου

Προϊστάμενος Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας

Email

kyra.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002500