Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης

Μία (1) θέση Βοηθού Κλινικού Επόπτη στην Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Μια (1) θέση: Ειδικός Επιστήμονας για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας