Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Διαδραστικές και Δημιουργικές Τεχνολογίες»

Μία (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα: «Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Πολυμέσων»