Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Δύο (2) Ειδικοί Επιστήμονες για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας

Μια (1) θέση στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή ή Λέκτορα στην ειδικότητα:«Ναυτιλιακά»

Τμημα Εμποριου, Χρηματοοικονομικων και Ναυτιλιασ

Διανομές ή/και Ναυτιλιακά ή/και Οικονομικά Ενέργειας ή/και Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων ή/και Οικονομικά Μεταφορών