Ευκαιρίες Εργοδότησης Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Τέσσερεις (4) θέσεις: Ειδικών Επιστημόνων για κάλυψη αναγκών διδασκαλίας