Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Διοίκηση Εθνικής Εικόνας

Περιγραφή: Η Διοίκηση Εθνικής Εικόνας  είναι ένα πεδίο με αυξανόμενο ενδιαφέρον για πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, και επαγγελματίες στρατηγικής επικοινωνίας. Στο συγκεκριμένο θέμα θα ερευνηθούν η εικόνα και η φήμη μιας χώρας στο πλαίσιο της διοίκησής της. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η επωνυμία του έθνους, ο ρόλος των εξαγωγών μιας χώρας, του τουρισμού, της διακυβέρνησης, της κουλτούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ανθρώπων καθώς και των επενδύσεων και της μετανάστευσης.  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Κοινωνικών Σπουδών/ Μάρκετινγκ / Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης). 

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Μάρκετινγκ, george.panigyrakis@cut.ac.cy

Δημόσιας Επικοινωνίας

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018

  • Μία (1) θέση στο παρακάτω θέμα: Διοίκηση Εθνικής Εικόνας

Περιγραφή: Η Διοίκηση Εθνικής Εικόνας  είναι ένα πεδίο με αυξανόμενο ενδιαφέρον για πολιτικούς, ακαδημαϊκούς, και επαγγελματίες στρατηγικής επικοινωνίας. Στο συγκεκριμένο θέμα θα ερευνηθούν η εικόνα και η φήμη μιας χώρας στο πλαίσιο της διοίκησής της. Ενδεικτικές έννοιες που μπορούν να διερευνηθούν στο πλαίσιο της διατριβής είναι η επωνυμία του έθνους, ο ρόλος των εξαγωγών μιας χώρας, του τουρισμού, της διακυβέρνησης, της κουλτούρας και της πολιτιστικής κληρονομιάς, των ανθρώπων καθώς και των επενδύσεων και της μετανάστευσης.  

Απαιτούμενα Προσόντα: Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου Πτυχίου Κοινωνικών Σπουδών/ Μάρκετινγκ / Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών επιπέδου Μάστερ στις Σπουδές Επικοινωνίας/Μάρκετινγκ/ Διοίκησης Επιχειρήσεων ή σε άλλο συναφές αντικείμενο. (Σημειώνεται ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να επιτραπεί η εισαγωγή φοιτητών χωρίς μεταπτυχιακό δίπλωμα, με ομόφωνη απόφαση του Συμβουλίου της Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης). 

Άριστη γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας θεωρείται απαραίτητη. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι σε θέση να εκπονήσουν τη διδακτορική τους διατριβή στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα. Η αίτηση των υποψηφίων πρέπει να συνοδεύεται από περιγραφή (μέχρι δύο σελίδες) των ερευνητικών τους ενδιαφερόντων στην Αγγλική ή στην Ελληνική γλώσσα.

Χρηματοδότηση υποψήφιων διδακτορικών φοιτητών: Για την παραπάνω θέση υπάρχει πρόθεση να εμπλακεί ο/η υποψήφιος/α διδάκτορας, αν το επιτρέπει η ειδικότητά του/της, στη διδασκαλία σεμιναρίων ή σε συναφή ερευνητικά προγράμματα.

Ερευνητικός Σύμβουλος θέσης: Γεώργιος Πανηγυράκης, Καθηγητής Μάρκετινγκ, george.panigyrakis@cut.ac.cy