Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018 

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός” και πιο συγκεκριμένα, σχετικές με:
 • Σχεδιαστικές μεθοδολογίες ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού
 • Cretative Design - Design Sprints
 • Κοινωνική Πληροφορική
 • Σχεδιασμός για άτομα με αναπηρίες/ηλικιωμένους/ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, στο Σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο με την συγκεκριμένη προκήρυξη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας
 • Εξαιρετικές ικανότητες χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις/έργα θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
 • Πέρα από τα στοιχεία που το πανεπιστήμιο ζητά να υποβάλετε με την αίτηση σας, η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει (στα αγγλικά) μια επιστολή ενδιαφέροντος η οποία εξηγεί / περιγράφει τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε το συγκεκριμένο διδακτορικό (2-3 σελίδες).

O/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α θα συσχετιστεί με το Ερευνητικό Εργαστήριο “Cyprus Interaction Lab” http://cyprusinteractionlab.com/ και θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Παναγιώτης Ζαφείρης, Καθηγητης, panayiotis.zaphiris@cut.ac.cy, http://www.zaphiris.com,

 

 • Δυο (2) θεσεις στα θεματα:
 • Visual Computing/ Computer Graphics  ή
 • Virtual Reality for Well being/Rehabilitation ή
 • Exploiting Virtual Reality as Placebo ή
 • Study Brain Conflicting Sensory Input Through Virtual Reality ή
 • Virtual Reality and Brain Computer Interface (EEG)

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα ή συνδυασμό των ακόλουθων περιοχών: Πληροφορική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε άλλη συναφής σπουδή
 • Βαθιά γνώση των περιοχών Γραφικών Υπολογιστών και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες
 • Εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (game engine e.g Unity)
 • Για το θέμα (1):εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++
 • Για τα θέματα (2), (3),(4) και (5):ακαδημαϊκή γνώση η προσωπικό ενδιαφέρον στην γνωστική ψυχολογία ή στη νευροεπιστήμη
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • Για το θέμα (1):εμπειρία στον προγραμματισμό με την χρήση της βιβλιοθήκης OpenGL και εμπειρία στον προγραμματισμό καρτών γραφικών
 • Για τα θέματα (2), (3),(4) και (5):

Γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση

Γνώση στατιστικής ανάλυσης

 • Για όλα τα θέματα: εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή τη θέση (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα).

Για  αυτές τις θέσεις:

 • Γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν μαζί με την αίτηση τους πρόταση έρευνας (research statement) σχετική με το θέμα που αιτούνται. Η πρόταση πρέπει να έχει έκταση 1-2 σελίδες και να είναι γραμμένη στα Αγγλικά
 • Πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των ζητούμενων προσόντων όπως περιγράφονται πιο πάνω

Οι επιτυχείς υποψήφιοι, θα συσχετιστεί με το ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (GET Lab – http://getlab.org) και θα λαμβάνει μέρος ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι ενδέχεται να εργοδοτηθούν, με ανάλογες απολαβές, σαν βοηθοί διδασκαλίας σε μαθήματα του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με βάση τις ανάγκες του τμήματος ανά ακαδημαϊκή χρονιά.

Επιλεχθέντες υποψήφιοι με εξαίρετα ακαδημαϊκά προσόντα δύναται να εργοδοτηθούν σε ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το GET Lab.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.grigoriou@cut.ac.cy, +357 25002226

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου - Ιανουάριος 2018 

 • Μία (1) θέση στην ερευνητική περιοχή: “Ανθρωποκεντρικός Σχεδιασμός” και πιο συγκεκριμένα, σχετικές με:
 • Σχεδιαστικές μεθοδολογίες ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού
 • Cretative Design - Design Sprints
 • Κοινωνική Πληροφορική
 • Σχεδιασμός για άτομα με αναπηρίες/ηλικιωμένους/ευάλωτες ή ευπαθείς ομάδες πληθυσμού

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Αναγνωρισμένο Μεταπτυχιακό στην Πληροφορική, στο Σχεδιασμό ή άλλο συναφές αντικείμενο με την συγκεκριμένη προκήρυξη
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
 • Ικανότητα οργάνωσης και διεκπεραίωσης ερευνητικής εργασίας
 • Εξαιρετικές ικανότητες χειρισμού τεχνολογίας και ικανότητα γρήγορης εκμάθησης νέων τεχνολογιών.
 • Προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις/έργα θα θεωρηθεί σαν επιπρόσθετο προσόν
 • Πέρα από τα στοιχεία που το πανεπιστήμιο ζητά να υποβάλετε με την αίτηση σας, η αίτησή σας πρέπει να περιλαμβάνει (στα αγγλικά) μια επιστολή ενδιαφέροντος η οποία εξηγεί / περιγράφει τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε το συγκεκριμένο διδακτορικό (2-3 σελίδες).

O/η επιλεχθείς/σα υποψήφιος/α θα συσχετιστεί με το Ερευνητικό Εργαστήριο “Cyprus Interaction Lab” http://cyprusinteractionlab.com/ και θα έχει τη δυνατότητα να εμπλακεί σε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και σε διδασκαλία μαθημάτων στο Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με ανάλογες αμοιβές.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Παναγιώτης Ζαφείρης, Καθηγητης, panayiotis.zaphiris@cut.ac.cy, http://www.zaphiris.com,

 

 • Δυο (2) θεσεις στα θεματα:
 • Visual Computing/ Computer Graphics  ή
 • Virtual Reality for Well being/Rehabilitation ή
 • Exploiting Virtual Reality as Placebo ή
 • Study Brain Conflicting Sensory Input Through Virtual Reality ή
 • Virtual Reality and Brain Computer Interface (EEG)

Οι υποψήφιοι για την θέση θα πρέπει να κατέχουν:

 • Πτυχίο και Μεταπτυχιακό τίτλο* από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο σε ένα ή συνδυασμό των ακόλουθων περιοχών: Πληροφορική, Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών ή σε άλλη συναφής σπουδή
 • Βαθιά γνώση των περιοχών Γραφικών Υπολογιστών και Εικονικής Πραγματικότητας
 • Άριστες προγραμματιστικές ικανότητες
 • Εξαίρετη γνώση μηχανής ανάπτυξης παιχνιδιών (game engine e.g Unity)
 • Για το θέμα (1):εξαίρετη γνώση της προγραμματιστικής γλώσσας C/C++
 • Για τα θέματα (2), (3),(4) και (5):ακαδημαϊκή γνώση η προσωπικό ενδιαφέρον στην γνωστική ψυχολογία ή στη νευροεπιστήμη
 • Ικανότητα διεκπεραίωσης αυτόνομης ερευνητικής εργασίας
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (προφορικός και γραπτός λόγος)
 • Τα πιο κάτω θα θεωρηθούν ως επιπρόσθετα προσόντα:
 • Για το θέμα (1):εμπειρία στον προγραμματισμό με την χρήση της βιβλιοθήκης OpenGL και εμπειρία στον προγραμματισμό καρτών γραφικών
 • Για τα θέματα (2), (3),(4) και (5):

Γνώση λογισμικού για τρισδιάστατη μοντελοποίηση

Γνώση στατιστικής ανάλυσης

 • Για όλα τα θέματα: εμπειρία στην υποβολή ερευνητικών προτάσεων ή/και η προηγούμενη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα

* Σε περιπτώσεις όπου ο υποψήφιος επιδεικνύει ΕΞΑΙΡΕΤΗ ακαδημαϊκή επίδοση, η κατοχή μεταπτυχιακού τίτλου δεν θα αποτελέσει απόλυτη απαίτηση για αυτή τη θέση (αν και συστήνεται ανεπιφύλακτα).

Για  αυτές τις θέσεις:

 • Γίνονται αιτήσεις δεκτές μόνο για πλήρη φοίτηση
 • Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπεριλάβουν μαζί με την αίτηση τους πρόταση έρευνας (research statement) σχετική με το θέμα που αιτούνται. Η πρόταση πρέπει να έχει έκταση 1-2 σελίδες και να είναι γραμμένη στα Αγγλικά
 • Πρέπει να υποβληθούν τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή των ζητούμενων προσόντων όπως περιγράφονται πιο πάνω

Οι επιτυχείς υποψήφιοι, θα συσχετιστεί με το ερευνητικό εργαστήριο του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Microsoft Computer Games and Emerging Technologies Research Lab (GET Lab – http://getlab.org) και θα λαμβάνει μέρος ενεργά στις ερευνητικές δραστηριότητες του εργαστηρίου.

Οι επιτυχείς υποψήφιοι ενδέχεται να εργοδοτηθούν, με ανάλογες απολαβές, σαν βοηθοί διδασκαλίας σε μαθήματα του τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, με βάση τις ανάγκες του τμήματος ανά ακαδημαϊκή χρονιά.

Επιλεχθέντες υποψήφιοι με εξαίρετα ακαδημαϊκά προσόντα δύναται να εργοδοτηθούν σε ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το GET Lab.

Ερευνητικός Σύμβουλος : Δέσποινα Μιχαήλ Γρηγορίου, Επίκουρη Καθηγήτρια, despina.grigoriou@cut.ac.cy, +357 25002226

 

Πληροφορίες:

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

Τηλ.: 25002530, Φαξ.: 25002768