Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα εξετάζει την Καλλιτεχνική/Δημιουργική Πράξη ως Τραύμα, στο πλαίσιο ανάλυσης, προερχόμενης από τη Φιλοσοφία (από τον Πλάτωνα στον Hegel, τον Heidegger, τον Nietzsche, τον Kierkegaard, τον Freud και τον Lacan) και τη σύγχρονη κριτική θεωρία (Deleuze και Guattari, Lyotard, Derrida, κ.ά.).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή στις Καλές Τέχνες ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έμφαση στη Φιλοσοφία ή/και Κριτική Θεωρία.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
  • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

 Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, antonis.danos@cut.ac.cy

Καλών Τεχνών

Προκήρυξη θέσεων σπουδών διδακτορικού επιπέδου, με έναρξη φοίτησης Ιανουάριο 2019

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 26 Νοεμβρίου 2018

Για υποβολή αίτησης, από εδώ

 

  • Μία (1) θέση στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης, για διεξαγωγή έρευνας και διεκπεραίωση διδακτορικής διατριβής, η οποία θα εξετάζει την Καλλιτεχνική/Δημιουργική Πράξη ως Τραύμα, στο πλαίσιο ανάλυσης, προερχόμενης από τη Φιλοσοφία (από τον Πλάτωνα στον Hegel, τον Heidegger, τον Nietzsche, τον Kierkegaard, τον Freud και τον Lacan) και τη σύγχρονη κριτική θεωρία (Deleuze και Guattari, Lyotard, Derrida, κ.ά.).

Απαιτούμενα Προσόντα:

  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα [Master’s] από αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο στην Ιστορία-Θεωρία (περιλαμβανομένης της Φιλοσοφίας) της Τέχνης ή στις Καλές Τέχνες ή σε άλλους συναφείς κλάδους των Ανθρωπιστικών Επιστημών, με έμφαση στη Φιλοσοφία ή/και Κριτική Θεωρία.
  • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
  • Ερευνητική πρόταση (έστω σε προκαταρκτικό στάδιο) που να αφορά στη θεματική της προκήρυξης.
  • Δείγμα ερευνητικής εργασίας (από το πρόγραμμα σπουδών του μεταπτυχιακού διπλώματος).

 Ερευνητικός Σύμβουλος: Αντώνης Δανός, Αναπληρωτής Καθηγητής, antonis.danos@cut.ac.cy