Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία πρώτου κύκλου αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2018

 

 In English language

Courses starts: September 3, 2018

Early admissions: March 31, 2018

 

 

Προγράμματα Μάστερ 2018-19

Στην Ελληνική γλώσσα

Έναρξη φοίτησης: 3 Σεπτεμβρίου 2018

Προθεσμία πρώτου κύκλου αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2018

 

 In English language

Courses starts: September 3, 2018

Early admissions: March 31, 2018