Πτυχίο Νοσηλευτικής

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και προσφέρει άριστη θεωρητική εκπαίδευση και υψηλό επίπεδο κλινικής ικανότητας σε όλο το φάσμα της νοσηλευτικής επιστήμης, λαμβάνοντας υπόψη το σύγχρονο πολυπολιτισμικό περιβάλλον, τις συνολικές ανάγκες των χρηστών υπηρεσιών υγείας και φροντίδας, στο ευρωπαϊκό και κυπριακό θεσμικό πλαίσιο.

Το πρόγραμμα διαλαμβάνει παροχή γνώσης στις σύγχρονες νοσηλευτικές θεωρίες και άλλες συναφείς επιστήμες, επαγγελματική ανάπτυξη και νοσηλευτική πρακτική. Εμβαθύνει μεταξύ άλλων στην παθολογική, χειρουργική, ογκολογική, μαιευτική, γεροντολογική και κοινοτική νοσηλευτική, στη φαρμακολογία, μικροβιολογία και νοσηλευτική ψυχικής υγείας. Επιπρόσθετα, παρέχεται υψηλού επιπέδου θεωρητική εκπαίδευση σε σύγχρονα θέματα διαπολιτισμικής νοσηλευτικής, διατροφολογίας, ηθικής, δεοντολογίας και νομικού πλαισίου.

Το πρόγραμμα είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα περιορισμένης επιλογής. Στο 2ο εξάμηνο φοίτησης αρχίζει η Κλινική Άσκηση που διαλαμβάνει παρουσία και εργασία, 7 ωρών ανά εβδομάδα, για σκοπούς πρακτικής εκπαίδευσης στα δημόσια νοσοκομεία, υπό την καθοδήγηση έμπειρων επαγγελματιών νοσηλευτών που λειτουργούν ως μέντορες. Η Κλινική Άσκηση συνεχίζεται σε όλα τα επόμενα εξάμηνα φοίτησης, με βαθμιαία αύξηση των ωρών ανά εβδομάδα.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΝΑΦ 111 Ανατομία και Φυσιολογία Ι

7

ΒΙΟ 112 Ανατομία και Φυσιολογία ΙΙ

7

NUR 113 Εισαγωγή στην Ψυχολογία

4

NUR 114 Βιολογία-Βιοχημεία

6

ΝΟΣ 123 Εισαγωγή στη Νοσηλευτική Επιστήμη

3

ΚΟΝ 116 Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία

2

ΕΠΛ 141 Εισαγωγή στην Πληροφορική της Υγείας

4

ΝΟΣ 152 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙ

7

ΝΟΣ 151 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής Ι

5

ΒΙΟ 110 Βιοφυσική

3

ΝΟΣ 121 Επικοινωνία στη Νοσηλευτική

4

NUR 162 Πρώτες Βοήθειες

2

ΝΟΣ 121  Αγγλικά για Νοσηλευτική Ι

4

ΑΓΓ 122 Αγγλικά για Νοσηλευτική ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΠΑΘ 218 Παθοφυσιολογία I

4

NUR 220 Παθοφυσιολογία IΙ

5

ΜΙΚ 219 Μικροβιολογία και Έλεγχος λοιμώξεων

4

ΝΟΣ 217 Φαρμακολογία στη Νοσηλευτική

4

NOΣ 225 Προαγωγή της Υγείας

3

ΕΠΛ 241  Νοσηλευτική Πληροφορική

4

ΝΟΣ 251 Θεμελιώδεις Αρχές Νοσηλευτικής ΙΙΙ

5

NUR 253 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ

7

NUR 252 Παθολογική Νοσηλευτική και Ειδικότητες I

7

NUR 255 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες ΙΙ

7

NUR 254 Χειρουργική Νοσηλευτική και Ειδικότητες Ι

7

Επιλεγόμενο:

ΕΥΓ 261 Υγιεινή της Εργασίας ή

NUR 266 Βασικές Αρχές Ολιστικής Νοσηλευτικής και Πρακτική

 

 

3

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 342 Μεθοδολογία Νοσηλευτικής Έρευνας

5

NUR 331 Διοίκηση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

4

ΕΠΙ 344 Eπιδημιολογία

3

ΝΟΣ 354 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας Ι

6

ΨΥΧ 316 Ψυχολογία της Υγείας

3

ΝΟΣ 353 Νοσηλευτική Φροντίδα Παιδιού

6

ΣΤΑ 343 Βιοστατιστική

4

ΝΟΣ 350 Μαιευτική

7

ΝΟΣ 355 Γεροντολογική Νοσηλευτική

6

NUR 333  Ηθική, Δεοντολογία και Νομοθεσία στη Νοσηλευτική

4

ΝΟΣ 356 Κοινοτική Νοσηλευτική

6

Επιλεγόμενο:

ΝΟΣ 365 Οικογενειακή Νοσηλευτική ή

NUR 366 Ανακουφιστική φροντίδα ή

NUR 368 Τεκμηριωμένη Νοσηλευτική Πρακτική

NUR 369 Πολυδιάστατη φύση της νόσου Αλζαχαΐμερ

 

 

 

3

Επιλεγόμενο:

ΓΕΝ 364 Γενετική ή

NUR 367 Επιτήρηση Λοιμώξεων σε Χώρους Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

3

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

NUR 452 Νοσηλευτική Μονάδων Εντατικής Θεραπείας

7

NUR 424 Διαπολιτισμική Νοσηλευτική

3

ΝΟΣ 457 Ογκολογική Νοσηλευτική

7

ΔΙΑ 414 Διατροφή και Ειδικές Δίαιτες

 

3

NUR 454 Νοσηλευτική Ψυχικής Υγείας ΙΙ

3

NUR 432 Διοίκηση Ποιότητας στη Νοσηλευτική

3

NUR 435 Βασικές Αρχές Διδασκαλίας και Μάθησης στη Νοσηλευτική

3

ΝΟΣ 459 Ειδικότητες / εμπέδωση (κλινικοί χώροι - ΜΕΘ, ΜΕΘ καρδιολογικού, ΤΑΕΠ, ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ)

21

NUR 400 Πτυχιακή Εργασία

10

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,


-Χημεία ή Βιολογία

 

 

 

 

 

 

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Χημεία ή Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ,
-Ιστορία,
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Μαθηματικά ή Μαθηματικά Κ.Κ ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)