Πτυχίο Διοίκησης

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και διασυνδέει άμεσα και ουσιαστικά την θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων με τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της κυπριακής πραγματικής οικονομίας προσφέροντας εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις: την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και τη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων.

Το πρόγραμμα στην κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία προετοιμάζει επιστημονικά τη νέα γενιά entrepreneurs που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για ίδρυση, ανάπτυξη και διοίκηση νεότευκτων επιχειρήσεων που θα αναδειχθούν στη βάση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησης. Παραδίδονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα αρχών νέων επιχειρηματικών μοντέλων, διοίκησης καινοτομίας, διεθνούς επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ και ανάπτυξης νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στην κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων απευθύνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς ενέργειας και καλλιεργεί νέους επιστήμονες διοίκησης στον τομέα της έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, με έμφαση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Παραδίδονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ενεργειακής πολιτικής και νομοθεσίας, οικονομικών και μάρκετινγκ ενεργειακών πόρων, διαχείρισης κρίσεων στη βιομηχανία ενέργειας και άλλα ειδικά θέματα στη βιομηχανία υδρογονανθράκων.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος πτυχίου στη Διοίκηση χρειάζεται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα ακόλουθα:

  1. Γενική εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων: 25 μαθήματα τα οποία προσφέρονται από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
  2. Εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης: για κάθε κατεύθυνση προσφέρονται οκτώ εξειδικευμένα μαθήματα
  3. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: αυτά είναι μαθήματα τα οποία προσφέρονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου και επιτρέπουν στους φοιτητές να διευρύνουν το βασικό επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσής τους. Μπορεί να γίνει επιλογή μέχρι τεσσάρων τέτοιων μαθημάτων ή δύο μαθημάτων και επίσης να εκπονηθεί διπλωματική μελέτη ή τριών μαθημάτων αν ο/η φοιτητής/τρια επιλεγεί να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση* κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών.
  4. Πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας: περιλαμβάνει τρία μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας επικεντρωμένα στις γλωσσικές απαιτήσεις του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

*Κατά τους θερινούς μήνες μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών, οι φοιτητές διενεργούν πρακτική άσκηση διάρκειας 400 ωρών σε επιχειρήσεις της ειδίκευσης τους για σκοπούς ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση τους από το φοιτητικό στο επαγγελματικό πλαίσιο.

Μαθήματα Εξαμήνων

 

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

LCE 129 Αγγλικά για Δοίκηση Ι

4

LCE 130 Αγγλικά για Δοίκηση ΙΙ

4

ΔΞΤ 140 Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

6

ΔΞΤ 141 Διοικητική Λογιστική

6

ΕΧΝ 101 Οικονομικά Ι

6

ΔΞΤ 111 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση

6

ΕΧΝ 110 Μαθηματικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση Ι

6

ΕΧΝ 102 Οικονομικά ΙΙ

6

ΔΞΤ 201 Επιχειρηματική Ηθική

6

ΔΞΤ 100 Εισαγωγή στη Διοίκηση

6

Σύνολο

28

Σύνολο

28

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

LCE 207 Αγγλικά για Επιχειρησιακή Επικοινωνία

4

ΔΞΤ 202 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

ΔΞΤ 260 Αρχές Μάρκετινγκ

6

ΕΧΝ 222 Διεθνή Οικονομικά ΙΙ

6

ΕΧΝ 221 Χρηματοοικονομική ΙΙ

6

ΔΞΤ 141 Ναυτιλιακά ΙΙ

6

ΔΞΤ 203 Εμπόριο Ι

6

ΔΞΤ 220 Στατιστικές Μέθοδοι στα Οικονομικά και Διοίκηση ΙΙ

6

MGT 241 Επιχειρησιακή Διοίκηση

6

ΔΞΤ 230 Εμπόριο ΙΙ

6

Σύνολο

28

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΔΞΤ 350 Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

6

ΔΞΤ 351 Εμπορικό Δίκαιο

6

ΔΞΤ 361 Συμπεριφορά του καταναλωτή

6

MGT 302 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

ΔΞΤ 370 Ηλεκτρονικό Εμπόριο

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

MGT 380 Ποσοτικές Ερευνητικές Μέθοδοι

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

 

 

Σύνολο

36

Σύνολο

30

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ (ισχύουν προυποθέσεις)

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΔΞΤ 462 Εισαγωγή στη Οικονομετρία

6

ΔΞΤ 426 Εμπορικό Δίκαιο

6

ΔΞΤ 453 Χρηματοοικονομική Επιχειρήσεων

6

MGT 402 Χρηματοοικονομική Οικονομετρία

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Μάθημα Κατεύθυνσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

 

Μαθήματα Κατεύθυνσης

Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

ECTS

MGT 321 Διοίκηση της Καινοτομίας

6

ΔΞΤ 322 Αρχές Νέων Επιχειρηματικών Μοντέλων

6

MGT 323 Αρχές Δημιουργίας Νέων Επιχειρήσεων

6

ΔΞΤ 324 Χρηματοοικονομικά και Επιχειρηματικότητα

6

MGT 425 Αρχές Ανάπτυξης Νεοσύστατων και Μικρομεσαίων Εταιρειών

6

MGT 427 Διεθνής Επιχειρηματικότητα

6

ΔΞΤ 428 Μάρκετινγκ και Επιχειρηματικότητα

6

Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων

MGT 331 Ενεργειακή Πολιτική και Περιβάλλον

6

ΔΞΤ 332 Ενεργειακή Νομοθεσία

6

MGT 333 Οικονομικά Ενεργειακών Πόρων

6

ΔΞΤ 334 Μάρκετινγκ Ενεργειακών Πόρων

6

MGT 435 Μεταφορά και Διανομή Ενεργειακών Πόρων

6

ΔΞΤ 436 Διαχείριση Κινδύνων και Κρίσεων στη Βιομηχανία Ενέργειας

6

ΔΞΤ 437 Ειδικά Θέματα στη Βιομηχανία Ενέργειας

6

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Λογιστική ή Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πληροφορική