Πτυχίο Μηχανολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η μηχανολογία αποτελεί σήμερα τον πιο ευρύ κλάδο της μηχανικής επιστήμης αφού σχετίζεται άμεσα με τον σχεδιασμό και την κατασκευή όλων των εργαλείων και συστημάτων μηχανών, από αισθητήρες μικρής κλίμακας μέχρι γιγαντιαία συστήματα αεροπλοΐας και εργαλειομηχανών. Η μετουσίωση μιας ιδέας σε ένα απτό προϊόν που ικανοποιεί συγκεκριμένες ανάγκες είναι μια απαιτητική διαδικασία στο επίκεντρο της οποίας βρίσκεται ένας ικανός και καταρτισμένος μηχανολόγος μηχανικός.

Το πρόγραμμα πτυχίου είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής και εμβάθυνσης σε τομείς μηχανολογίας και επιστήμης και μηχανικής υλικών. Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την ικανότητα εκπόνησης ολοκληρωμένου μηχανολογικού σχεδιασμού που ξεκινά από την κατάλληλη σύσταση των υλικών και καταλήγει στο τελικό στάδιο παραγωγής προϊόντος. Κατά τα πρώτα 2 έτη σπουδών το πρόγραμμα παρέχει ένα ισχυρό θεμέλιο στις βασικές αρχές της επιστήμης και της μηχανικής, με έμφαση στα μαθηματικά, τη φυσική, τον σχεδιασμό με Η/Υ, μηχανική υλικών κοκ. Ακολούθως εμβαθύνει στη μηχανολογία και τη μηχανική των υλικών με προχωρημένα μαθήματα ρευστομηχηχανικής, ματάδοσης θερμότητας, ανάλυσης τάσεων, σχεδιασμού στοιχείων μηχανών, βιομηχανικής παραγωγής κοκ. Κατά το 4ο έτος σπουδών οι φοιτητές εκπονούν διπλωματικές εργασίες σε έργα σχεδιασμού υπό την επίβλεψη ακαδημαϊκών του Τμήματος.

Το  πρόγραμμα  σπουδών  έχει  αναγνωριστεί από το ΕΤΕΚ, το οποίο είναι το επίσημο Σώμα της Κύπρου που παρέχει επαγγελματική αναγνώριση στους Μηχανικούς. Όλοι οι απόφοιτοι του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών έχουν επαγγελματική αναγνώριση ως Μηχανολόγοι Μηχανικοί.

Μαθήματα Εξαμήνων

ΚΟΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ 1ου  ΚΑΙ 2ου  ΕΤΟΥΣ

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 101            Μαθηματικά Ι

5

ΜEM_215 102        Μαθηματικά II

5

ΜEM_215 104            Φυσική Ι

6

ΜEM_215 105        Φυσική II

6

ΜEM_215 106            Γενική Χημεία

6

ΜEM_215 111           Αρχές Προγραμματισμού

6

ΜEM_215 117                Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών Ι

4

ΜEM_215 118           Αγγλικά για Μηχανολόγους Μηχανικούς και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών ΙΙ

4

ΜEM_215 107            Εισαγωγή στη Μηχανική

6

ΜEM_215 112          Εισαγωγή στην Επιστήμη και Μηχανική Υλικών

6

 

 

ΜEM_215 213         Μηχανολογικό Σχέδιο με βοήθεια Υπολογιστή

5

Σύνολο

27

Σύνολο

32

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 103         Μαθηματικά ΙΙΙ

5

ΜEM_215 201         Διαφορικές Εξισώσεις

6

ΜEM_215 211          Μηχανική: Στατική

5

ΜEM_215 245         Εισαγωγή στην Ηλεκτρολογία

5

ΜEM_215 212         Εισαγωγή στη Θερμοδυναμική

5

ΜEM_215 215         Μηχανική και Έλεγχος Υλικών

6

ΜEM_215 214         Υλικά Μηχανικής

6

ΜEM_215 311         Βιομηχανική Παραγωγή Ι

6

ΜEM_215 216         Διοίκηση και Οικονομικά Μηχανικής

5

ΜEM_215 221         Μηχανική: Δυναμική

5

 

 

ΜEM_215 217         Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

6

Σύνολο

26

Σύνολο

34

ΡΟΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 321            Ρευστομηχανική Ι

6

ΜEM_215 412        Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

ΜEM_215 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜEM_215 323        Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜEM_215 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜΜΥ 322       Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜEM_215 414             Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_215 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

ΜEM_215 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_215 460        Ρευστομηχανική ΙΙ

6

ΜEM_215 443            Εφαρμοσμένη Μηχανική Πετρελαίων και Ταμιευτήρων

5

ΜEM_215 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 328         Μηχανοτρονική

6

ΜEM_215 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

ΜEM_215 428         Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

ΜEM_215 439         Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

5

ΜEM_215 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_215 XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

ΜEM_215 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_215 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_215 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_215 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

ΜEM_215 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_215 461 Μηχανική Σύνθετων Υλικών

ΜEM_215 435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_215 444 Πρακτική Άσκηση

ΜEM_215 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

 

ΡΟΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 321       Ρευστομηχανική I

6

ΜEM_215 323      Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜEM_215 329       Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_215 325      Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

5

ΜEM_215 222       Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜEM_215 326      Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

ΜEM_215 324       Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_215 322      Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜEM_215 414        Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_215 412       Στατιστική και Έλεγχος Ποιότητας

5

ΜEM_215 428       Μηχανολογικές Ταλαντώσεις

5

ΜEM_215 423      Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

32

Σύνολο

32

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 328       Μηχανοτρονική

6

ΜEM_215 XXX    Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

ΜEM_215 415       Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_215 461    Μηχανική Σύνθετων Υλικών

5

ΜEM_215 416        Μέθοδος Πεπερασμένων Στοιχείων στον Μηχανολογικό Σχεδιασμό

5

ΜEM_215 433    Εισαγωγή στην Έμβιομηχανική

5

ΜEM_215 421       Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_215 336    Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_215 424       Πτυχιακή Εργασία Ι / Έργο Σχεδιασμού Ι

10

ΜEM_215 425    Πτυχιακή Εργασία ΙI / Έργο Σχεδιασμού ΙI

10

Σύνολο

31

Σύνολο

30

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

ΜEM_215 460 Ρευστομηχανική ΙΙ

ΜEM_215 426 Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

ΜEM_215 435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_215 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_215 444 Πρακτική Άσκηση

 

ΡΟΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 324            Δυναμική Μηχανολογικών Συστημάτων

6

ΜEM_215 333       Κινητική και Μετασχηματισμοί Φάσης

5

ΜEM_215 222            Μετρήσεις Μηχανικής Ι

6

ΜEM_215 322        Αυτόματος Έλεγχος Ι

6

ΜEM_215 202            Οργανική Χημεία

5

ΜΜΥ 323       Μετάδοση Θερμότητας

5

ΜEM_215 321            Ρευστομηχανική Ι

6

ΜEM_215 434        Πολυμερή

6

ΜEM_215 329            Αριθμητικές Μέθοδοι στη Μηχανική

5

ΜEM_215 326        Σχεδιασμός Στοιχείων Μηχανών

6

ΜEM_215 414            Ανάλυση Τάσεων

5

ΜEM_215 423        Θέρμανση, Αερισμός, Κλιματισμός

5

Σύνολο

33

Σύνολο

33

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜEM_215 231          Κβαντομηχανική και Στατιστική Θερμοδυναμική

5

ΜEM_215 426         Ενεργειακοί Πόροι και Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων

5

ΜEM_215 335         Εργαστήριο Υλικών

6

ΜEM_215 332          Φυσική Στερεάς Κατάστασης και Κρυσταλλογραφία

6

ΜEM_215 421         Βιομηχανική Παραγωγή ΙΙ

5

ΜEM_215 XXX       Τεχνικό Μάθημα Επιλογής

5

ΜEM_215 415         Σχεδιασμός Μηχανολογικών Συστημάτων

5

ΜEM_215 336         Σύνθεση Προηγμένων Υλικών

5

ΜEM_215 424         Πτυχιακή Εργασία Ι/Έργο Σχεδιασμού I

10

ΜEM_215 425         Πτυχιακή Εργασία ΙΙ/Έργο Σχεδιασμού IΙ

10

Σύνολο

31

Σύνολο

31

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΑΠΟ:

ΜEM_215 460 Ρευστομηχανική ΙΙ

ΜEM_215 433 Εισαγωγή στην Εμβιομηχανική

ΜEM_215 435 Επιχειρηματικότητα

ΜEM_215 439 Μηχανές Εσωτερικής Καύσης

ΜEM_215 325 Μετρήσεις Μηχανικής ΙΙ

ΜEM_215 444 Πρακτική Άσκηση

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

  ΑΡ. ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ECTS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

36-39

170-194

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

1

5

ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΡΟΗΣ

5-8

26-49

ΠΤΥΧΙΑΚΗ / ΕΡΓΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2

20

ΣΥΝΟΛΟ

44

244-247

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών στην παρούσα φάση απονέμει πτυχίο μόνο στην κατεύθυνση της Μηχανολογικής Μηχανικής. Η μελλοντική Στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην απονομή πτυχίου και στο τομέα της επιστήμης και μηχανικής των υλικών. Η στρατηγική ανάπτυξη του Τμήματος στοχεύει στην δημιουργία οχτώ ειδικεύσεων (Πίνακας Γ). Τα Τεχνικά Μαθήματα Επιλογής θα εμπίπτουν σε μία από αυτές τις κατευθύνσεις.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Κατηγορία 1

Ναυπηγική και Ναυτομηχανική

Κατηγορία 2

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Αειφόρος Ανάπτυξη

Κατηγορία 3

Μηχανική Παραγωγής και Ρομποτική

Κατηγορία 4

Βιοϊατρική Μηχανική

Κατηγορία 5

Μικροτεχνολογία και Νανοτεχνολογία

Κατηγορία 6

Βιοτεχνολογία

Κατηγορία 7

Οργανικά Ηλεκτρονικά

Κατηγορία 8

Επεξεργασία Υλικών

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ