Πτυχίο Καλών Τεχνών

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα πτυχίου στις Καλές Τέχνες προσφέρει σπουδές στη δισδιάστατη δημιουργία (σχέδιο, ζωγραφική, χαρακτική κλπ.) και στην τρισδιάστατη (γλυπτική, κατασκευές, εγκαταστάσεις κλπ.), καθώς και στις τεχνολογικές εφαρμογές στην τέχνη, από τη φωτογραφία έως το βίντεο, το animation και τις ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου.

Οι σπουδές αυτές εμπλουτίζονται από την ουσιαστική παρουσία μαθημάτων στην Ιστορία και Θεωρία των Εικαστικών Τεχνών, της Αρχιτεκτονικής, και των Νέων Μέσων, καθώς και στη Φιλοσοφία (περιλαμβανομένης της Αισθητικής) της Τέχνης. Επιδιώκεται, έτσι, η ανάπτυξη των μεθοδολογικών εργαλείων και του θεωρητικού υπόβαθρου για τον εμπλουτισμό της πρακτικής και δημιουργίας της τέχνης με το αναγκαίο, στη σύγχρονη διεθνή καλλιτεχνική παραγωγή, πλαίσιο ιστορικής και θεωρητικής γνώσης και κριτικής σκέψης.

Στη διάρκεια των δύο πρώτων χρόνων (τέσσερα εξάμηνα) του προγράμματος, οι φοιτητές ακολουθούν κοινό πρόγραμμα σπουδών, ενώ στο τρίτο και στο τέταρτο έτος δίνεται η δυνατότητα για ένα βαθμό εξειδίκευσης μεταξύ της δισδιάστατης και της τρισδιάστατης δημιουργίας. Τα προσφερόμενα μαθήματα των δύο πρώτων ετών είναι όλα υποχρεωτικά, ενώ στο τρίτο και τέταρτο έτος (στο 5ο, 6ο και 7ο εξάμηνο) υπάρχει μερική δυνατότητα επιλογής μαθημάτων. Στο τελευταίο, 8ο εξάμηνο, η έμφαση δίνεται στη δημιουργία των έργων που αποτελούν την Πτυχιακή Εργασία των φοιτητών, παράλληλα με τη φοίτηση σε ένα μάθημα που αφορά – και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την παρουσίαση της Πτυχιακής Εργασίας – στην Επιμέλεια Εκθέσεων.

Για την απόκτηση του πτυχίου στις Καλές Τέχνες απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον 240 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων [ECTS].

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Καλών Τεχνών αποκτούν τα κατάλληλα καλλιτεχνικά και ιστορικο-θεωρητικά εφόδια για μια πετυχημένη καλλιτεχνική πορεία ή/και σταδιοδρομία στους τομείς της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας παιδείας, στη διδακτική της τέχνης.

Μαθήματα Εξαμήνων

1o Εξάμηνο

2o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 100  Σχέδιο I

4

FAR 101  Σχέδιο IΙ

4

FAR 110  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία Ι: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 102  Χαρακτική Ι

4

FAR 120  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙΙ: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 111  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙV: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 130  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙΙΙ: τεχνολογίες των Νέων Μέσων

4

FAR 121  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία V: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 140  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης Ι

4

FAR 131  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία VΙ: εφαρμογές στα Νέα Μέσα

4

FAR 141  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής Ι

4

FAR 142  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης ΙΙ

4

LCE 122 Αγγλικά για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς

4

FAR 143  Ιστορία και Θεωρία της Αρχιτεκτονικής ΙΙ

4

 

 

LCE 173 Αγγλικά για Σπουδές Καλών Τεχνών

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

3o Εξάμηνο

4o Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

FAR 200  Σχέδιο IΙΙ

4

FAR 202  Σχέδιο IV

4

FAR 201  Χαρακτική ΙΙ

4

FAR 211  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία X: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 210  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία VIΙ: δισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 221  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XΙ: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 220  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία VIΙΙ: τρισδιάστατη δημιουργία

4

FAR 231  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XII: Φωτογραφία

4

FAR 230  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία ΙX: Φωτογραφία

4

FAR 232  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XIII: ψηφιακές εφαρμογές εικόνας και ήχου

4

FAR 240  Ιστορία της Τέχνης ΙΙΙ: Μοντερνισμός

4

FAR 241  Ιστορία της Τέχνης VΙ: Μεταμοντερνισμός και σύγχρονη τέχνη

4

FAR 250  Φιλοσοφία της Τέχνης Ι: από τον Πλάτωνα στον Νίτσε

4

FAR 251  Φιλοσοφία της Τέχνης ΙΙ: από τον 19ο αιώνα στη σύγχρονη εποχή

4

 

 

FAR 252  Θεωρία και Κριτική της Τέχνης

4

Σύνολο

28

Σύνολο

32

5ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 310  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XIV: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 320  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XIV: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης V: Ειδικά Θέματα

4

FAR 340  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης V: Ειδικά Θέματα

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων Ι

4

FAR 350  Αισθητική των Νέων Μέσων Ι

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Β]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Β]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

6ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 311  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XV: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 321  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XV: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης VΙ: Ειδικά Θέματα

4

FAR 341  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης VΙ: Ειδικά Θέματα

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων ΙΙ

4

FAR 351  Αισθητική των Νέων Μέσων ΙΙ

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Β]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ.  Πίνακα Β]

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

7ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 410  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XVI: δισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 420  Εργαστηριακή Πρακτική και Θεωρία XVI: τρισδιάστατη δημιουργία

18

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης VIΙ: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων ΙΙI

4

FAR 440  Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης VIΙ: Ειδικά Θέματα

ή

FAR 450  Αισθητική των Νέων Μέσων ΙΙI

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

4

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής [Βλ. Πίνακα Β]

4

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής

4-6

Σύνολο

30-32

Σύνολο

30-32

8ο Εξάμηνο

Κατεύθυνση Δισδιάστατης Δημιουργίας

Κατεύθυνση Τρισδιάστατης Δημιουργίας

 

ECTS

 

ECTS

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

26

FAR 46Πτυχιακή Εργασία

26

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

FAR 490  Επιμέλεια Εκθέσεων

4

Σύνολο

30

Σύνολο

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ – ΕΤΗ 3ο και 4ο

   

ECTS

FAR 300

Video Art

4

FAR 301

Κινηματογραφική Παραγωγή

4

FAR 302

Animation

4

FAR 303

Νέα Μέσα και Ήχος

4

FAR 342

Ιστορία και Θεωρία του Κινηματογράφου

4

FAR 343

Οπτικός Πολιτισμός

4

FAR 441

Φωτογραφία και Σύγχρονη Θεωρία

4

FAR 442

Θέματα Αιχμής στην Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης

4

FAR 491

Μουσειολογία

4

FAR 492

Ανθρωπολογία της Τέχνης

4

FAR 493

Κοινωνιολογία της Τέχνης

4

Σημείωση: Το τμήμα δεν υποχρεούται να προσφέρει όλα τα μαθήματα από τον πιο πάνω πίνακα

 

Επεξηματικό Υπόμνημα Κωδικών

Κωδικός ΧΧΧ:

Πρώτο ψηφίο = Έτος

Δεύτερο ψηφίο = Θεματική Ενότητα

Τρίτο ψηφίο = Αύξοντας Αριθμός [ανά έτος]

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Κωδικός x0x = Μαθήματα Καλλιτεχνικής Πρακτικής

Κωδικός x1x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: δισδιάστατη δημιουργία

Κωδικός x2x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τρισδιάστατη δημιουργία

Κώδικας x3x = Μαθήματα Εργαστηριακής Πρακτικής-Θεωρίας: τεχνολογίες-Νέα Μέσα

Κωδικός x4x = Μαθήματα Ιστορίας-Θεωρίας

Κωδικός x5x = Μαθήματα Φιλοσοφίας και Αισθητικής

Κωδικός x6x = Πτυχιακή Εργασία

Κωδικός x9x = Διάφορα Μαθήματα

 

 

Περιγραφές Μαθημάτων