Πτυχίο Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

Δομή και περιεχόμενο

Η διαρκής τεχνολογική επανάσταση του 21ου αιώνα μεταμορφώνει τις κοινωνίες και αλλάζει δραματικά τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, ακόμα και τον τρόπο σκέψης. Η παγκόσμια βιομηχανία υψηλών τεχνολογιών στηρίζει σε μεγάλο βαθμό την ανάπτυξη της στα εφαρμοσμένα αποτελέσματα της επιστήμης της ηλεκτρολογικής μηχανικής, γεγονός που καθιστά τους ηλεκτρολόγους μηχανικούς πρωταγωνιστές σε ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών, επιστημονικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων. Από τα καθημερινής χρήσης smartphones, τα συστήματα ελέγχου βιομηχανικής παραγωγής, τις εφαρμογές στην ιατρική πρακτική μέχρι τις επικοινωνίες και την αξιοποίηση των φυσικών πόρων, όλα έχουν στον λειτουργικό τους πυρήνα την κατανόηση των ηλεκτρονικών ιδιοτήτων των υλικών, τη μεταφορά πληροφοριών και την ικανότητα δημιουργίας ολοκληρωμένων συστημάτων.

Το πρόγραμμα πτυχίου στην Ηλεκτρολογική Μηχανική είναι τετραετές και περιλαμβάνει υποχρεωτικά μαθήματα υποδομής και προχωρημένα μαθήματα ειδίκευσης, μαθήματα αγγλικής γλώσσας για ακαδημαϊκούς σκοπούς και μαθήματα επιλογής από άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

Συνδυάζει την ισχυρή θεωρητική επιστημονική γνώση με την άριστη κατάρτιση στον σχεδιασμό, ανάλυση και αξιολόγηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συστημάτων. Εστιάζει στα ανώτερα μαθηματικά, τη φυσική, την ανάλυση ηλεκτρικών κυκλωμάτων, τα συστήματα επικοινωνίας, τη ψηφιακή επεξεργασία σημάτων κοκ. Επιπρόσθετα, το πρόγραμμα προσφέρει γνώσεις και εμπειρίες σε θέματα σχεδιασμού (capstone design) και σειρά επιλεγομένων μαθημάτων από άλλους κλάδους της μηχανικής επιστήμης. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και σειρά εργαστηριακών μαθημάτων τα οποία διεξάγονται στα υπερσύγχρονα εργαστήρια ηλεκτρολογίας του Πανεπιστημίου.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος εγγράφονται ως μέλη του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ) απολαμβάνοντας όλα τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού.

Μαθήματα Εξαμήνων

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΜΗΥΠ 101  Προχωρημένα Μαθηματικά I

5

ΜΗΥΠ 103  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙ

5

ΗΜ 102 Φυσική I

6

ΜΗΥΠ 104 Γραμμική Άλγεβρα

5

ΜΗΥΠ 131  Θεμελιώσεις της Ηλεκτρολογίας και της Μηχανικής Η/Υ και Πληροφορικής

6

ΗΜ 105  Φυσική II

6

ΜΗΥΠ 132  Εισαγωγή στον Υπολογισμό και Προγραμματισμο (C)

6

ΗΜ 111  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

6

LCE 113  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Ι

4

ΗΜ 133  Αντικειμενοστρεφής Μεθοδολογία και Προγραμματισμός (C++)

6

 

 

LCE 114  Αγγλικά για Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΙΙ

4

Σύνολο

27

Σύνολο

32

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΗΜ 201  Προχωρημένα Μαθηματικά ΙΙΙ

5

ΗΜ 214  Ηλεκτρονική Ι

6

HM 202  Φυσική III

5

ΗΜ 215  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

5

ΜΗΥΠ 203  Εισαγωγή στη Βιολογία

5

ΜΗΥΠ 231   Σήματα και Συστήματα

6

ΗΜ 211  Ανάλυση Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙ

6

ΜΗΥΠ 232   Βιοϊατρική Μηχανική και Πληροφορική

6

ΗΜ 212   Ψηφιακά Συστήματα

6

ΜΗΥΠ 233   Οργάνωση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

6

ΗΜ 213  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων Ι

5

 

 

Σύνολο

32

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΗΜ 311  Συστήματα Ελέγχου

6

ΗΜ 316  Ηλεκτρομαγνητισμός

6

ΗΜ 312  Ηλεκτρονική ΙI

6

ΗΜ 317  Συστήματα Τηλεπικοινωνίας

6

ΗΜ 313  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων ΙΙΙ

5

ΗΜ 318  Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

6

HM 314  Σχεδίαση Συστημάτων VLSI

6

ΗΜ 319  Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων IV

5

ΗΜ 315  Οικονομική Ανάλυση στον Τομέα Μηχανικής

4

ΗΜ 320  Συστήματα Ισχύος

6

ΗΜ 331   Θεωρία Πιθανοτήτων και Στοχαστικές Ανελίξεις

5

 

 

Σύνολο

32

Σύνολο

29

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΗΜΠ 411  Εργασία Σχεδιασμού Ι

6

EEN 412   Εργασία Σχεδιασμού ΙΙ

6

Τμηματική Επιλογή

6

Τμηματική Επιλογή

6

Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

Τμηματική Επιλογή

6

Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

Ελεύθερη Επιλογή

6

Επιλογή στον τομέα Μηχανικής

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

Μαθήματα Επιλογής

ΗΜ 441 Εισαγωγή στην Φωτονική

ΗΜ 442 Συστήματα Ισχύος II

ΗΜ 443 Ηλεκτρονικά Ισχύος

ΗΜ 444 Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

ΗΜ 445 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΗΜ 446 Ασύρματες Επικοινωνίες

ΗΜ 447 Προχωρημένη Ηλεκτρονική

ΗΜ 448 Προχωρημένη Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτος

ΗΜ 449 Ιατρική Απεικόνιση

ΗΜ 450 Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις

ΗΜ 451 Ψηφιακές Τηλεπικοινωνίες

HM 452 Έλεγχος και Λειτουργία Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

HM 453 Θεραπευτικοί Υπέρηχοι με καθοδήγηση Μαγνητικού Τομογράφου

Φοιτητές της κατεύθυνσης Ηλεκτρολόγων Μηχανικών μπορούν να επιλέξουν μαθήματα επιλογής από την κατεύθυνση Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής και αντιστρόφως έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

Μαθήματα Επιλογής στον Τομέα Μηχανικής

Μαθήματα  από  άλλα  τμήματα  της  Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας επιλέγονται έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

Ελεύθερα Μαθήματα Επιλογής

Μαθήματα στους τομείς κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών, διοίκησης επιχειρήσεων, οικονομικών κ.λ.π. θα επιλέγονται έπειτα από έγκριση του Τμήματος.

ΔΟΜΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΤΥΧΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ECΤS

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

33

181

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

3

18

ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΤΟ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

4

24

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ

1

6

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Ι & ΙΙ

2

12

ΣΥΝΟΛΟ

43

241

 

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (1)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),

-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

 

 

-Χημεία,
-Βιολογία,
-Πληροφορική,
-Ελεύθερο Προοπτικό Σχέδιο,
-Τεχνικό Αρχιτεκτονικό Σχέδιο,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ