Πτυχίο Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστημης Τροφίμων

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος παρέχει μια γενική υποδομή στις θετικές επιστήμες (Γενική και Ανόργανη Χημεία, Οργανική Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά, Στατιστική), βασική εκπαίδευση στις βιο-γεωπονικές επιστήμες (Ανατομία και Φυσιολογία φυτών και ζώων, Συστηματική Βοτανική, Γενετική, Βιοχημεία, Μοριακή Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Μικροβιολογία, Εδαφολογία, Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος) και, τέλος, εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε τρεις βασικές κατευθύνσεις:

 • Επιστήμη και Τεχνολογία Φυτικής Παραγωγής,
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Ζωικής Παραγωγής,
 • Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων.

Το Τμήμα επιδιώκει την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κατευθύνσεων. Ως εκ τούτου, η επιλογή κατεύθυνσης από μέρους των φοιτητών υπόκειται σε ορισμένους περιορισμούς, που αφορούν την επίδοση των φοιτητών σε συγκεκριμένα μαθήματα που θεωρούνται πολύ σημαντικά για την κάθε κατεύθυνση.

Η γενική και βασική εκπαίδευση, την οποία παρακολουθούν από κοινού όλοι οι φοιτητές του Τμήματος, παρέχεται κυρίως κατά τα τρία πρώτα εξάμηνα σπουδών και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και εισαγωγικά μαθήματα στις τρεις κατευθύνσεις. Στόχος είναι όπως μέχρι το τέλος του τρίτου εξαμήνου, οι φοιτητές αποκτήσουν μια σφαιρική αντίληψη των γνωστικών αντικειμένων του Τμήματος, ώστε να μπορούν να επιλέξουν κατεύθυνση ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τους μελλοντικούς επαγγελματικούς τους στόχους. Στο τελευταίο έτος σπουδών οι φοιτητές και των τριών κατευθύνσεων, παράλληλα με τα μαθήματα της ειδικότητάς τους, παρακολουθούν μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης. Ταυτόχρονα, ολοκληρώνουν την κατάρτισή τους με την εκπόνηση πτυχιακής διατριβής σε ένα από τα αντικείμενα της ειδικότητάς τους, υπό την επίβλεψη καθηγητών του Τμήματος.

Για την απόκτηση πτυχίου του Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας, και Επιστήμης Τροφίμων, απαιτείται η συμπλήρωση 242 Ευρωπαϊκών Πιστωτικών Μονάδων (ΕΠΜ), στα πλαίσια του συστήματος ECTS.

Οι απαιτήσεις για απόκτηση πτυχίου συνοψίζονται ως ακολούθως:

Α. Κοινά μαθήματα (κυρίως τα τρία πρώτα εξάμηνα)

 • Γενική υποδομή στις Φυσικές Επιστήμες: 27 ΕΠΜ
 • Βασική εκπαίδευση στις Βιο-γεωπονικές Επιστήμες: 62 ΕΠΜ
 • Ξένη γλώσσα: 8 ΕΠΜ

Β. Μαθήματα ειδικότητας (από 4ο μέχρι 8ο εξάμηνο)

 • Εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση: 96-102 ΕΠΜ*
 • Μαθήματα Οικονομικών και Διαχείρισης: 10 ΕΠΜ
 • Μαθήματα επιλογής: 18-24 ΕΠΜ*
 • Πρακτική εξάσκηση (καλοκαίρι μεταξύ 3ου και 4ου έτους): 5 ΕΠΜ
 • Πτυχιακή διατριβή (4ο έτος): 10 ΕΠΜ

*Υπάρχουν οριακές διαφορές ανάμεσα στις κατευθύνσεις

Μαθήματα Εξαμήνων

Μαθήματα Κοινού Κορμού (1ο, 2ο & 3ο Εξάμηνο)*

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 100 Γενική και Ανόργανη Χημεία

6

ABF 104 Βιοχημεία

6

ABF 101 Οργανική Χημεία

6

ABF 105 Μικροβιολογία

6

ABF 102 Μαθηματικά

4

ABF 106 Στατιστική / Βιομετρία

4

ABF 103 Φυσική

5

ΓΒΤ 107 Συστηματική Βοτανική

5

ABF 110 Μορφολογία & Ανατομία Φυτών

5

ABF 150 Εισαγωγή στην Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων

5

LCE 101 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων Ι

4

LCE 102 Αγγλικά για Γεωπονικές Σπουδές, Βιοτεχνολογία και Επιστήμη Τροφίμων ΙΙ

4

Σύνολο

30

Σύνολο

30

3ο Εξάμηνο

 

 

ECTS

ABF 210 Γενετική

5

ΓΒΤ 211 Φυσιολογία Φυτών

6

ABF 212 Αρχές Φυτικής Παραγωγής

5

ABF 220 Εισαγωγή στις Γεωτεχνικές Επιστήμες

3

ABF 230 Βιολογία Ζώων

6

ABF 200 Οικολογία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας

5

Σύνολο

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 213 Εδαφολογία & Λιπασματολογία

5

ABF 214 Δενδροκομία

6

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ΓΒΤ 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ΓΒΤ 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ΓΒΤ 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

Σύνολο

30

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 310 Φυτοπαθολογία

6

ABF 312 Γεωργική Υδραυλική - Αρδεύσεις

5

ΓΒΤ 311 Λαχανοκομία

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 313 Φυτωριακή Παραγωγή & Τεχνολογία Πολλαπλασιαστικού Υλικού

4

ABF 318 Ασθένειες Καλλιεργούμενων Φυτών

6

ΓΒΤ 314 Γενετική Βελτίωση Φυτών

5

ΓΒΤ 319 Τεχνολογία Θερμοκηπίων & Υδροπονία

5

ABF 317 Εντομολογία - Ακαρεολογία

6

ABF 320 Ολοκ ληρωμένη Διαχείρηση Εντόμων & Ακάρεων

5

ΓΒΤ 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ΓΒΤ 336 Γενετική Βελτίωση Ζώων

4

Σύνολο

31

Σύνολο

29

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή) 5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 411 Ζιζανιολογία

5

ΓΒΤ 414 Γεωργικά Μηχανήματα &Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ΓΒΤ 412 Γεωργική Φαρμακολογία

6

ΓΒΤ 415 Μετασυλλεκ τική Φυσιολογία και Τεχ νολογία

4

ΓΒΤ 413 Aειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ΓΒΤ 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ΓΒΤ 416 Ανθοκομία και Αρχιτεκτονική Τοπίου

5

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική  και Πολιτική

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής**

6

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

29

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Φυτικής Παραγωγής : Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ΓΒΤ 252 Ποιότητα και Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ΓΒΤ 332  Μελισσοκομία και Τεχ νολογία Μέλιτος

5

ΓΒΤ 417  Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

(Μαθήματα 4ου  – 8ου   Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ΓΒΤ 216 Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ΓΒΤ 219 Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 250 Συσκευασία Τροφίμων

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων

5

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ΓΒΤ 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 252 Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF 315 Αμπελουργία

4

ABF 351 Βιοτεχνολογία Τροφίμων

6

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή

5

ΓΒΤ 354 Φυσικοχημική Ανάλυση Τροφίμων

5

ΓΒΤ 350 Οινολογία

5

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής **

4

ABF 358 Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ΓΒΤ 415 Μετασυλλεκτική Φυσιολογία και Τεχνολογία

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή (Μονογαστρικά)

5

ΓΒΤ 454 Διαχείριση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ΓΒΤ 450 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης

6

ΓΒΤ 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 457 Λειτουργικότητα Τροφίμων

4

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ΓΒΤ 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προιόντων

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

31

Σύνολο

30

*Κατεύθυνση Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ΓΒΤ 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ΓΒΤ 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ

(Μαθήματα 4ου – 8ου  Εξαμήνου)

 

4ο Εξάμηνο

 

ECTS

ABF 215 Γεωργική Ζωολογία & Νηματωδολογία

5

ΓΒΤ 216  Μοριακή Βιολογία και Βιοτεχνολογία

5

ΓΒΤ 218 Φυτά Μεγάλης Καλλιέργειας/Χορτοδοτικά Φυτά

5

ΓΒΤ 219  Γεωργική Μετεωρολογία

4

ABF 253 Χημεία Τροφίμων

5

ΓΒΤ 356 Ασφάλεια και Υγιεινή Τροφίμων

5

Σύνολο

29

5ο Εξάμηνο

6ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 252  Ποιότητα & Ποιοτικός Έλεγχος Τροφίμων

5

ABF 333 Τεχνολογία Ζωοτροφών

4

ΓΒΤ 330 Φυσιολογία Θρέψης και Διατροφή Αγροτικών Ζώων

5

ABF 334 Γαλακτοπαραγωγή & Κρεοπαραγωγή (Μηρυκαστικά)

5

ABF 352 Διατροφή του Ανθρώπου και Υγεία

4

ΓΒΤ 336  Γενετική Βελτίωση Ζώων

4

ABF 355 Μικροβιολογία Τροφίμων

6

ABF 353 Επιστήμη & Τεχνολογία Γάλακτος

6

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

ABF 358 Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης

6

Μάθημα Ελεύθερης Επιλογής (βλ. πίνακα)**

5

ABF 251 Επεξεργασία & Μηχανική Τροφίμων

5

Σύνολο

30

Σύνολο

30

ABF 390 Πρακτική Άσκηση  (θερινή)  5 ECTS

7ο Εξάμηνο

8ο Εξάμηνο

 

ECTS

 

ECTS

ΓΒΤ 335 Ζωονόσοι και Διατροφικές Κρίσεις

5

ΓΒΤ 414 Γεωργικά Μηχανήματα & Κτηνοτροφικός Εξοπλισμός

5

ΓΒΤ 413 Αειφορική Γεωργία/Κτηνοτροφία

4

ΓΒΤ 454 Διαχείρηση Αγροβιομηχανικών και Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

6

ΓΒΤ 417 Νομευτικά, Αρωματικά και Φαρμακευτικά Φυτά

5

ΓΒΤ 470  Αρχές Οικονομικών και Διαχείρισης

4

ABF 431 Κρεοπαραγωγή & Ωοπαραγωγή

5

ΓΒΤ 471 Αγροτική Οικονομική και Πολιτική

6

ΓΒΤ 459 Επιστήμη & Τεχνολογία Τυροκομικών Προϊόντων

6

ABF 490 Πτυχιακή Διατριβή

10

Μάθημα Περιορισμένης Επιλογής (βλ. πίνακα)*

5

 

 

Σύνολο

30

Σύνολο

31

*Κατεύθυνση Ζωοτεχνίας και Γαλακτοκομίας: Μαθήματα Περιορισμένης Επιλογής

Μάθημα

ECTS

ΓΒΤ 332 Μελισσοκομία & Τεχνολογία Μέλιτος

5

ΓΒΤ 435 Ασθένειες Αγροτικών Ζώων

5

** Ως μαθήματα ελεύθερης επιλογής μπορούν να επιλεγούν μαθήματα από τις δυο άλλες κατευθύνσεις του Τμήματος, μαθήματα ξένων γλωσσών, καθώς και συγκεκριμένα μαθήματα που έχουν δηλωθεί ως «Ελεύθερης Επιλογής» από άλλα Τμήματα/Σχολές του Πανεπιστημίου.

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (3)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ

 

Νέα Ελληνικά,
 

Βιολογία,
 

Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

-Φυσική,

-Χημεία,
-Πληροφορική,
-Τεχνολογία ή Τεχνολογία Τ.Σ. (Θ.Κ.) Ι και ΙΙ