Έλληνες υπήκοοι

Ακολουθώντας κοινή διαδικασία, το ΤΠΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν θέσεις σε ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των Κυπρίων εισακτέων, σε όλα τα προγράμματα πτυχίου, σε Έλληνες υπηκόους.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το έτος υποβολής της αίτησης ή το προηγούμενο έτος και ικανοποιούν τα κριτήρια πρόσβασης. Δικαιούχοι είναι και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

Πότε και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη διαδικασία να αρχίζει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallocationgr/main_cand

Ο οδηγός χρήσης του συστήματος υποβολής αίτησης είναι ο ακόλουθος
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/GreekStudents_Guide.pdf

Διαβάστε το ειδικό έντυπο με πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από Ελλάδα

Δείτε την τελευταία κατανομή θέσεων στο ΤΠΚ για Έλληνες υπηκόους

 

Στήριξη και υποτροφίες για Ελλαδίτες

Με απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι οι Ελλαδίτες (υπήκοοι Ελλάδας και που έχουν στην Ελλάδα τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή), είτε φοιτούν σε πτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, λαμβάνουν ημερήσιο επίδομα σίτισης αξίας €7 (για τις εργάσιμες μέρες).

Ακόμη, στους Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές κάθε μίας από τις έξι Σχολές του ΤΠΚ, που εισήλθαν με την υψηλότερη βαθμολογία των Πανελλήνιων εξετάσεων, δίδεται ετήσια υποτροφία ύψους €3,670. Προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας το επόμενο έτος είναι η διατήρηση συνολικής μέσης σταθμικής βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5/10

 

*Έλληνες υπήκοοι απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου οι οποίοι είναι: (α)τέκνα Ελλήνων αξιωματικών ή δημοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κύπρο ή, (β) τέκνα Ελλήνων υπηκόων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο, τα δύο τελευταία τουλάχιστο χρόνια,  μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση συμμετέχοντας στις εξετάσεις που οργανώνονται για τους Κύπριους υποψήφιους στην Κύπρο. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι.

Έλληνες υπήκοοι

Ακολουθώντας κοινή διαδικασία, το ΤΠΚ και το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρουν θέσεις σε ποσοστό μέχρι 10% του αριθμού των Κυπρίων εισακτέων, σε όλα τα προγράμματα πτυχίου, σε Έλληνες υπηκόους.

 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Αίτηση μπορούν να υποβάλουν όλοι οι υποψήφιοι που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις το έτος υποβολής της αίτησης ή το προηγούμενο έτος και ικανοποιούν τα κριτήρια πρόσβασης. Δικαιούχοι είναι και Κύπριοι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας.

 

Πότε και πώς υποβάλλονται αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από τα μέσα μέχρι τα τέλη Ιουλίου, με τη διαδικασία να αρχίζει από τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://applications.ucy.ac.cy/pub_seatallocationgr/main_cand

Ο οδηγός χρήσης του συστήματος υποβολής αίτησης είναι ο ακόλουθος
http://www.ucy.ac.cy/fmweb/documents/UndergraduateOffice/Announcements/GreekStudents_Guide.pdf

Διαβάστε το ειδικό έντυπο με πληροφορίες για υποψήφιους φοιτητές από Ελλάδα

Δείτε την τελευταία κατανομή θέσεων στο ΤΠΚ για Έλληνες υπηκόους

 

Στήριξη και υποτροφίες για Ελλαδίτες

Με απόφαση της κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, όλοι οι Ελλαδίτες (υπήκοοι Ελλάδας και που έχουν στην Ελλάδα τη μόνιμη οικογενειακή τους διαμονή), είτε φοιτούν σε πτυχιακό είτε σε μεταπτυχιακό επίπεδο και ανεξαρτήτως οικονομικής κατάστασης, λαμβάνουν ημερήσιο επίδομα σίτισης αξίας €7 (για τις εργάσιμες μέρες).

Ακόμη, στους Ελλαδίτες προπτυχιακούς φοιτητές κάθε μίας από τις έξι Σχολές του ΤΠΚ, που εισήλθαν με την υψηλότερη βαθμολογία των Πανελλήνιων εξετάσεων, δίδεται ετήσια υποτροφία ύψους €3,670. Προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας το επόμενο έτος είναι η διατήρηση συνολικής μέσης σταθμικής βαθμολογίας τουλάχιστον 6.5/10

 

*Έλληνες υπήκοοι απόφοιτοι λυκείων της Κύπρου οι οποίοι είναι: (α)τέκνα Ελλήνων αξιωματικών ή δημοσίων υπαλλήλων, που υπηρετούν στην Κύπρο ή, (β) τέκνα Ελλήνων υπηκόων που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι στην Κύπρο, τα δύο τελευταία τουλάχιστο χρόνια,  μπορούν επίσης να διεκδικήσουν θέση συμμετέχοντας στις εξετάσεις που οργανώνονται για τους Κύπριους υποψήφιους στην Κύπρο. Νοείται ότι στην περίπτωση αυτή οι υποψήφιοι δεν εισάγονται ως υπεράριθμοι.