Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας με στόχο την κατάταξη των υποψηφίων για θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας

Εξεταζόμενα μαθήματα και βαθμολογία

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία πρέπει να παρακαθίσεις είναι 4 (υποχρεωτικά και επιλογής). Για κάθε πρόγραμμα απαιτούνται διαφορετικά μαθήματα. Ανεξαρτήτως επιλογής μαθημάτων, θα εξασφαλίσεις ένα γενικό βαθμό πρόσβασης με βάση τον οποίο θα συναγωνιστείς άλλους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τα ίδια προγράμματα.

Δείτε τα μαθήματα πρόσβασης για τα διάφορα προγράμματα του ΤΠΚ (για το 2018, για το 2017)

Αιτήσεις-εξετάσεις-αποτελέσματα

Είτε είσαι τελειόφοιτος σχολείου είτε απόφοιτος προηγούμενων ετών, θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.  Οι  εξετάσεις πραγματοποιούνται Μάιο και Ιούνιο ενώ τα αποτελέσματα και η κατανομή θέσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα βρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τεχνικές Σχολές & Εσπερινά Γυμνάσια

Αριθμός θέσεων (υπεράριθμες) κατανέμονται σε απόφοιτους  Τεχνικών Σχολών (μέχρι 10%) και σε απόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων (μέχρι 3%). Η κατανομή γίνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων και προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, η ικανοποίηση των πλαισίων πρόσβασης και η εξασφάλιση γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον 70% του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα προτίμησης τους.

Παγκύπριες Εξετάσεις

Οι Παγκύπριες Εξετάσεις διοργανώνονται κάθε χρόνο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Δημοκρατίας με στόχο την κατάταξη των υποψηφίων για θέσεις στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας

Εξεταζόμενα μαθήματα και βαθμολογία

Τα εξεταζόμενα μαθήματα στα οποία πρέπει να παρακαθίσεις είναι 4 (υποχρεωτικά και επιλογής). Για κάθε πρόγραμμα απαιτούνται διαφορετικά μαθήματα. Ανεξαρτήτως επιλογής μαθημάτων, θα εξασφαλίσεις ένα γενικό βαθμό πρόσβασης με βάση τον οποίο θα συναγωνιστείς άλλους υποψήφιους που ενδιαφέρονται για τα ίδια προγράμματα.

Δείτε τα μαθήματα πρόσβασης για τα διάφορα προγράμματα του ΤΠΚ (για το 2018, για το 2017)

Αιτήσεις-εξετάσεις-αποτελέσματα

Είτε είσαι τελειόφοιτος σχολείου είτε απόφοιτος προηγούμενων ετών, θα πρέπει να υποβάλεις αίτηση στην Υπηρεσία Εξετάσεων συνήθως στα τέλη Φεβρουαρίου κάθε χρόνο.  Οι  εξετάσεις πραγματοποιούνται Μάιο και Ιούνιο ενώ τα αποτελέσματα και η κατανομή θέσεων από την Υπηρεσία Εξετάσεων ανακοινώνονται στα τέλη Ιουνίου.

Στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων θα βρεις όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Τεχνικές Σχολές & Εσπερινά Γυμνάσια

Αριθμός θέσεων (υπεράριθμες) κατανέμονται σε απόφοιτους  Τεχνικών Σχολών (μέχρι 10%) και σε απόφοιτοι Εσπερινών Γυμνασίων (μέχρι 3%). Η κατανομή γίνεται από την Υπηρεσία Εξετάσεων και προϋπόθεση είναι η συμμετοχή στις Παγκύπριες Εξετάσεις, η ικανοποίηση των πλαισίων πρόσβασης και η εξασφάλιση γενικού βαθμού πρόσβασης τουλάχιστον 70% του τελευταίου εισακτέου στο Τμήμα προτίμησης τους.