Μεταγραφές και 2ο Πτυχίο

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών, που ρυθμίζοντια με κανόνες.

Πατήστε στους σχετικούς συνδέσμου δίπλα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.

Μεταγραφές και 2ο Πτυχίο

Κενές θέσεις που δημιουργούνται μετά την εγγραφή των φοιτητών συμπληρώνονται με βάση τη διαδικασία μετεγγραφών, που ρυθμίζοντια με κανόνες.

Πατήστε στους σχετικούς συνδέσμου δίπλα για να δείτε αναλυτικές πληροφορίες.