Ευκαιρίες φοιτητικής εργασίας

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Οι φοιτητές μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση χειρονακτικής ή/και γραφειακή ή/και τεχνικής ή/και άλλης φύσεως εργασίας. Στα καθήκοντα και ευθύνες του απασχολούμενου φοιτητή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Απαντά τηλέφωνα και δίνει έγκυρες πληροφορίες για θέματα του Πανεπιστημίου,
 • Βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
 • Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές και άλλο γραφειακό εξοπλισμό,
 • Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (δακτυλογράφηση και τήρηση αρχείου),
 • Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις,
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης και της ΥΣΦΜ ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιοδήποτε γραφείο καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  Λειτουργό του επηρεαζόμενου γραφείου.

Προκειμένου να δίδεται η ευκαιρία απασχόλησης σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, ο μέγιστος χρόνος εργοδότησης φοιτητών κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είναι 15 ώρες/εβδομάδα.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού οι ώρες μπορούν να αυξάνονται σε 25 ώρες/εβδομάδα.  Η μέγιστη μηνιαία απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ώρες/μήνα, με εξαίρεση την περίοδο των διακοπών που το όριο είναι 100 ώρες/μήνα.

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

Φοιτητική απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου

Επιπρόσθετα, η ΥΣΦΜ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατά προτίμηση σε φοιτητές. Σχετικές ανακοινώσεις γίνονται τακτικά στις αρχές κάθε εξαμήνου και έκτακτα όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας για φοιτητές.

Ευκαιρίες φοιτητικής εργασίας

Φοιτητική απασχόληση (εντός Πανεπιστημίου)

Οι φοιτητές μπορούν να εργοδοτούνται στο Πανεπιστήμιο σε καθεστώς Ωρομίσθιας Απασχόλησης για την εκτέλεση χειρονακτικής ή/και γραφειακή ή/και τεχνικής ή/και άλλης φύσεως εργασίας. Στα καθήκοντα και ευθύνες του απασχολούμενου φοιτητή, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 • Απαντά τηλέφωνα και δίνει έγκυρες πληροφορίες για θέματα του Πανεπιστημίου,
 • Βοηθά στην εκτέλεση εργασίας, εντός και εκτός γραφείου,
 • Χειρίζεται φωτοτυπικές μηχανές και άλλο γραφειακό εξοπλισμό,
 • Βοηθά στην εκτέλεση γραφειακών καθηκόντων (δακτυλογράφηση και τήρηση αρχείου),
 • Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις,
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

Το σύνηθες ωράριο εργασίας είναι Δευτέρα – Παρασκευή, από τις 08:00-14:30 (Τετάρτη: 08:00-18:00).  Στην περίπτωση της Βιβλιοθήκης και της ΥΣΦΜ ισχύουν τα ωράρια λειτουργίας τους. Σε περίπτωση μεγάλου φόρτου εργασίας σε οποιοδήποτε γραφείο καθορίζεται ειδικό ωράριο (μέρα και ώρα) σε συνεννόηση με τον υπεύθυνο  Λειτουργό του επηρεαζόμενου γραφείου.

Προκειμένου να δίδεται η ευκαιρία απασχόλησης σε μεγαλύτερο αριθμό φοιτητών, ο μέγιστος χρόνος εργοδότησης φοιτητών κατά την διάρκεια ενός ημερολογιακού έτους είναι 15 ώρες/εβδομάδα.  Κατά τη διάρκεια των διακοπών των Χριστουγέννων, του Πάσχα και του καλοκαιριού οι ώρες μπορούν να αυξάνονται σε 25 ώρες/εβδομάδα.  Η μέγιστη μηνιαία απασχόληση ενός φοιτητή δεν μπορεί να ξεπερνά τις 60 ώρες/μήνα, με εξαίρεση την περίοδο των διακοπών που το όριο είναι 100 ώρες/μήνα.

Οι διαδικασίες για την Ωρομίσθια Απασχόληση φοιτητών ρυθμίζονται με Εγκύκλιο.

Φοιτητική απασχόληση εκτός Πανεπιστημίου

Επιπρόσθετα, η ΥΣΦΜ συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών σε ανθρώπινο δυναμικό και κατά προτίμηση σε φοιτητές. Σχετικές ανακοινώσεις γίνονται τακτικά στις αρχές κάθε εξαμήνου και έκτακτα όταν υπάρχουν θέσεις εργασίας για φοιτητές.