Στηριξη Φοιτητων

Έναρξη δωρεάν σίτισης από Ι.Μ. Λεμεσού (2018-19)

Στεγαση

Αιτήσεις για Βοηθούς Διαμονής Εστιών

Στηριξη Φοιτητων

Υποβολή αιτήσεων για Φοιτητική Απασχόληση, 2018-19