Αιτήματα

*Για πολύ επείγοντα περιστατικά βλαβών οι ένοικοι μπορούν να αποτείνονται στο Συντηρητή Φοιτητικών Εστιών, κ. Μελέτιο Μελετίου, στο τηλέφωνο 97 884139

Αιτήματα

*Για πολύ επείγοντα περιστατικά βλαβών οι ένοικοι μπορούν να αποτείνονται στο Συντηρητή Φοιτητικών Εστιών, κ. Μελέτιο Μελετίου, στο τηλέφωνο 97 884139