Πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του ΤΕΠΑΚ και του Κυπριακού Οινομουσείου


Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κυπριακού Οινομουσείου και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, υπογράφηκε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Κυπριακού Οινομουσείου, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ιδρύτρια του Κυπριακού Οινομουσείου κα Αναστασία Guy, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο.

Πρόσφατα άρθρα

1ο Σεμινάριο του RANCARE COST ACTION 'Οι ηθικές διαστάσεις της παραλειπόμενης νοσηλευτικής φροντίδας'

1ο Σεμινάριο του RANCARE COST ACTION 'Οι ηθικές διαστάσεις της παραλειπόμενης νοσηλευτικής φροντίδας'

Το Excelsior στη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Κινέζικου Group “Tatwah” και του Μαλαισιανού Group “ASN”

Το Excelsior στη τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ του Κινέζικου Group “Tatwah” και του Μαλαισιανού Group “ASN”

Ο πρώτος διδακτορικός τίτλος που απονέμεται στην Κύπρο σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο πρώτος διδακτορικός τίτλος που απονέμεται στην Κύπρο σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Ο πρώτος διδακτορικός τίτλος που απονέμεται στην Κύπρο σε θέματα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας από το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Στα πλαίσια της καλλιέργειας των σχέσεων μεταξύ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Κυπριακού Οινομουσείου και την κοινή προσπάθεια για αμοιβαία κατανόηση και προώθηση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας, υπογράφηκε, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στους χώρους του Κυπριακού Οινομουσείου, την Τρίτη 6 Φεβρουαρίου, από τον Πρύτανη του ΤΕΠΑΚ Καθηγητή Ανδρέα Αναγιωτό και την ιδρύτρια του Κυπριακού Οινομουσείου κα Αναστασία Guy, πρωτόκολλο συνεργασίας.

Η συμφωνία καλύπτει, ανάμεσα σε άλλα, τη διεύρυνση της επιστημονικής, εκπαιδευτικής και πολιτιστικής συνεργασίας μεταξύ των δύο.