Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Παγκύπριου Συνδέσμου Ατόμων με Σχιστίες και Άλλες Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες «Χρυσαλλίδα»


Νέα-Ανακοινώσεις

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Σχιστίες και Άλλες Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες «Χρυσαλλίδα» και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισημοποίησαν την πρόθεση τους για στενότερη συνεργασία με την υπογραφή  πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Τη σχετική συμφωνία υπόγραψαν την 1η Φεβρουαρίου 2018 ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου κ. Ραφαήλ Αγαθοκλέους. 

Η «Χρυσαλλίδα» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με σκοπό τη παροχή ηθικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης και συμπαράστασης προς τα άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.  Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων για αποκατάσταση ατόμων με δυσμορφίες ενώ επενδύει στην έρευνα για εντοπισμό νέων επιστημονικών μεθόδων για την αποκατάστασή ατόμων με δυσμορφία.

Της υπογραφής του πρωτόκολλου προηγήθηκε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των δυο πλευρών όπου ζητήθηκαν εκτενώς θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Λογοθεραπείας και Αποκατάστασης, η διενέργεια κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,  η κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Στη συνάντηση συνόδευαν τον κ. Αγαθοκλέους ο Ιδρυτής και μέλος της Επιστημονικής ομάδας του Συνδέσμου Δρ Χριστόδουλος Λάσπος ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, η Αναπλ. Καθ. Μαρία Καμπανάρου και η Αναπλ. Καθ. Κάκια Πετεινού του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

 

 

 

 

 

Πρόσφατα άρθρα

1η συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

1η συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ατόμων με Σχιστίες και Άλλες Κρανιοπροσωπικές Ανωμαλίες «Χρυσαλλίδα» και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου επισημοποίησαν την πρόθεση τους για στενότερη συνεργασία με την υπογραφή  πρωτοκόλλου συνεργασίας. 

Τη σχετική συμφωνία υπόγραψαν την 1η Φεβρουαρίου 2018 ο Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός και ο Πρόεδρος του ΔΣ του Συνδέσμου κ. Ραφαήλ Αγαθοκλέους. 

Η «Χρυσαλλίδα» είναι Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός με σκοπό τη παροχή ηθικής, ψυχολογικής και οικονομικής στήριξης και συμπαράστασης προς τα άτομα με σχιστίες και άλλες κρανιοπροσωπικές ανωμαλίες.  Ο Σύνδεσμος συνεργάζεται με εξειδικευμένη ομάδα επιστημόνων για αποκατάσταση ατόμων με δυσμορφίες ενώ επενδύει στην έρευνα για εντοπισμό νέων επιστημονικών μεθόδων για την αποκατάστασή ατόμων με δυσμορφία.

Της υπογραφής του πρωτόκολλου προηγήθηκε συνάντηση μεταξύ των εκπροσώπων των δυο πλευρών όπου ζητήθηκαν εκτενώς θέματα με προοπτικές ανάπτυξης συνεργασίας, όπως η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα Λογοθεραπείας και Αποκατάστασης, η διενέργεια κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων,  η κοινή συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα και η τοποθέτηση φοιτητών για πρακτική άσκηση.

Στη συνάντηση συνόδευαν τον κ. Αγαθοκλέους ο Ιδρυτής και μέλος της Επιστημονικής ομάδας του Συνδέσμου Δρ Χριστόδουλος Λάσπος ενώ εκ μέρους του Πανεπιστημίου παρευρέθηκαν ο Πρύτανης Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, η Αναπλ. Καθ. Μαρία Καμπανάρου και η Αναπλ. Καθ. Κάκια Πετεινού του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.