Διδακτορικές σπουδές στο Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό


Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση πλήρους φοίτησης που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού τίτλου (PhD) στο θέμα του «Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού», με έναρξη φοίτησης από το Σεπτέμβρη 2018.

Η θέση συνοδεύεται με υποτροφία από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα που καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει χρηματοδότηση (stipend) που ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€) τον μήνα για περίοδο 36 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκά προσόντα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Εκπαιδευτική Διοίκηση ή Κοινωνιολογία ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο, και να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ σε κάποια από τις πιο πάνω ή παρεμφερείς ειδικότητες.

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του φαινομένου

Η επαρκής οικονομική μόρφωση, η καλλιέργεια σωστής οικονομικής κουλούρας, η σωστή αλληλεπίδραση των καταναλωτών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά (π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) και η προστασία τους από επιβλαβή προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενεργός τους συμμετοχή στις χρηματιστηριακές αγορές, αποτελούν στοιχεία υψηλής πολιτικής που απασχολούν εκτενώς τα τελευταία χρόνια τις συναντήσεις των G20 ηγετών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Αυτό συμβαίνει εφόσον, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό/επιστημονικό επίπεδο, αναγνωρίζεται πως οι προαναφερθείσες πτυχές που χαρακτηρίζουν το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ενεργών πολιτών, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την οικονομική ενδυνάμωση τους, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ευημερίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών καταδεικνύουν πως ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες του Δυτικού Κόσμου. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, προκύπτει η αναγκαιότητα διενέργειας επιστημονικής έρευνας σε συστηματική βάση για καταγραφή, σφυγμομέτρηση, κατανόηση και επίλυση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.


Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, panayiotis.andreou@cut.ac.cy


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2018

  • Για οδηγίες δημιουργίας αίτησης, πατήστε εδώ.
  • Για δημιουργία και υποβολή αίτησης πατήστε εδώ

Πρόσφατα άρθρα

1η συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

1η συνάντηση της Εθνικής Συμβουλευτικής Επιτροπής του ευρωπαϊκού έργου ENGINITE

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή

Γυναίκες στην Επιστήμη - Δρ. Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Κατανομή θέσεων για φοιτητές πτυχίου στο Τμήμα Καλών Τεχνών

Το Τμήμα Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μια (1) θέση πλήρους φοίτησης που οδηγεί σε απόκτηση διδακτορικού τίτλου (PhD) στο θέμα του «Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού», με έναρξη φοίτησης από το Σεπτέμβρη 2018.

Η θέση συνοδεύεται με υποτροφία από την Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα που καλύπτει το συνολικό κόστος των διδάκτρων και επιπλέον περιλαμβάνει χρηματοδότηση (stipend) που ανέρχεται σε οκτακόσια ευρώ (800€) τον μήνα για περίοδο 36 μηνών.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκά προσόντα στα Χρηματοοικονομικά ή Οικονομικά ή Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Εκπαιδευτική Διοίκηση ή Κοινωνιολογία ή σε άλλο παρεμφερή κλάδο, και να είναι κάτοχοι αναγνωρισμένου πτυχίου και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών επιπέδου μάστερ σε κάποια από τις πιο πάνω ή παρεμφερείς ειδικότητες.

 

 

 

Σύντομη περιγραφή του φαινομένου

Η επαρκής οικονομική μόρφωση, η καλλιέργεια σωστής οικονομικής κουλούρας, η σωστή αλληλεπίδραση των καταναλωτών με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στα χρηματοοικονομικά (π.χ. τράπεζες, επιχειρήσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών) και η προστασία τους από επιβλαβή προϊόντα και υπηρεσίες, καθώς και η ενεργός τους συμμετοχή στις χρηματιστηριακές αγορές, αποτελούν στοιχεία υψηλής πολιτικής που απασχολούν εκτενώς τα τελευταία χρόνια τις συναντήσεις των G20 ηγετών και τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α). Αυτό συμβαίνει εφόσον, τόσο σε πολιτικό όσο και σε τεχνοκρατικό/επιστημονικό επίπεδο, αναγνωρίζεται πως οι προαναφερθείσες πτυχές που χαρακτηρίζουν το επίπεδο του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού των ενεργών πολιτών, αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά στοιχεία για την οικονομική ενδυνάμωση τους, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την επίτευξη μακροπρόθεσμης οικονομικής ευημερίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα πολλών επιστημονικών ερευνών καταδεικνύουν πως ο χρηματοοικονομικός αναλφαβητισμός είναι ένα υπαρκτό πρόβλημα ανάμεσα στις ανεπτυγμένες οικονομίες του Δυτικού Κόσμου. Λόγω της σημαντικότητας του θέματος, προκύπτει η αναγκαιότητα διενέργειας επιστημονικής έρευνας σε συστηματική βάση για καταγραφή, σφυγμομέτρηση, κατανόηση και επίλυση του προβλήματος του χρηματοοικονομικού αναλφαβητισμού.


Ερευνητικός Σύμβουλος: Παναγιώτης Ανδρέου

Επίκουρος Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας, panayiotis.andreou@cut.ac.cy


Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 31 Μαρτίου 2018

  • Για οδηγίες δημιουργίας αίτησης, πατήστε εδώ.
  • Για δημιουργία και υποβολή αίτησης πατήστε εδώ