ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2019”


Νέα-Ανακοινώσεις

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2019” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, αθλητικά προγράμματα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Πέμπτη, 20  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2  Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Πέμπτη 20 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά) , summercamp@cut.ac.cy 

Πρόσφατα άρθρα

Νέα σημαντική επιτυχία του εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Νέα σημαντική επιτυχία του εργαστηρίου Τεχνολογίας Λογισμικού και Ευφυών Πληροφοριακών Συστημάτων του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Αλλαγή του Κλίματος στη Λεμεσό

Πραγματοποιήθηκε Διεθνές Συνέδριο για την Αλλαγή του Κλίματος στη Λεμεσό

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2019”

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2019”

ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΜΙΣΘΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ για υποστήριξη του Προγράμματος “CUT SUMMER CAMP, 2019”

Το Διοικητικό Συμβούλιο τη Συντεχνίας Διοικητικού Προσωπικού σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού και την Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, διοργανώνουν το Πρόγραμμα “CUT SUMMER CAMP, 2019” στις εγκαταστάσεις του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5 έως 15 ετών. Οι δραστηριότητες του Προγράμματος θα είναι ποικίλες και θα περιλαμβάνουν μάθημα φωτογραφίας, ρομποτική, χημεία, αστροφυσική, μουσικό παιχνίδι, αθλητικά προγράμματα, θάλασσα και εκδρομές κ.α. Για την υλοποίηση του προγράμματος, προκύπτουν οι πιο κάτω ανάγκες:

Τίτλος Θέσης:                       Yπεύθυνος/η Ομάδας

Αρ. Θέσεων:                          Πέντε  (5) ή περισσότερες αναλόγως συμμετοχής παιδιών.

Διάρκεια Προγράμματος:   Πέμπτη, 20  Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2  Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος        Δευτέρα έως Παρασκευή, 7:30 μέχρι 15:30

Συνολική Αμοιβή:  Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Τίτλος Θέσης:                       Υπεύθυνος/η  Προγράμματος

Αρ. Θέσεων:                          Μία (1)

Διάρκεια Προγράμματος:    Πέμπτη 20 Ιουνίου μέχρι Παρασκευή 2 Αυγούστου 2019

Ωράριο Προγράμματος:     Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:30 μέχρι 15:30.

Συνολική Αμοιβή: Χίλια τρακόσια ευρώ (€1,300) για όλη τη διάρκεια του προγράμματος

Περισσότερες Λεπτομέρειες 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 25 002543 (Μαρία Πρωτοπαπά) , summercamp@cut.ac.cy