Το επιστημονικό Συνέδριο AGILE στη Λεμεσό!!


Νέα-Ανακοινώσεις

Το ετήσιο  συνέδριο του επιστημονικού συνδέσμου AGILE: Association for Geographic Information Laboratories in Europe, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, έρχεται φέτος στη Λεμεσό, στις 17 - 20 Ιουνίου 2019. 

Σας προτρέπουμε να υποβάλλετε εργασίες υπό τη μορφή short paper ή poster μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  https://agile-online.org/conference-2019

Πληροφορίες για το συνέδριο στην Αγγλική Γλώσσα

Πρόσφατα άρθρα

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Νοσηλευτικής του ΤΕΠΑΚ

Η σημασία του να μαθαίνει κανείς γλώσσες

Η σημασία του να μαθαίνει κανείς γλώσσες

Ενίσχυση συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Kυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Ενίσχυση συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Kυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Ενίσχυση συνεργασίας Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και Kυπριακού Κέντρου Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης

Το ετήσιο  συνέδριο του επιστημονικού συνδέσμου AGILE: Association for Geographic Information Laboratories in Europe, το οποίο διοργανώνεται κάθε χρόνο σε διαφορετικές πόλεις της Ευρώπης, έρχεται φέτος στη Λεμεσό, στις 17 - 20 Ιουνίου 2019. 

Σας προτρέπουμε να υποβάλλετε εργασίες υπό τη μορφή short paper ή poster μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου 2019, καθώς και να συμμετάσχετε ενεργά στις εργασίες του συνεδρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξετε στην επισυναπτόμενη ανακοίνωση καθώς και στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:  https://agile-online.org/conference-2019

Πληροφορίες για το συνέδριο στην Αγγλική Γλώσσα