Ο οικοδομικός τομέας πρωτοπορεί στην κυκλική οικονομία


Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δουλεύουν μαζί για να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Τόσο η Κύπρος, όσο και η Μάλτα, ως αυτόνομα νησιά, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, λόγω του περιορισμένου χώρου και της εξάρτησης στις εισαγωγές προϊόντων, η κυκλική οικονομία καθιστά μια μεγάλη ευκαιρία για την αντιμετώπιση αρκετών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων στα δύο νησιά. Ένας τομέας που ανθίζει τα τελευταία χρόνια σε Κύπρο και Μάλτα και δημιουργεί ευκαιρίες για την κυκλική οικονομία είναι και αυτός των οικοδομών.

Συνεργασία για εύρεση λύσεων

Στην προσπάθεια εξερεύνησης των δυνατοτήτων των δύο νησιών για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των οικοδομών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η Paragon Europe Ltd (Μάλτα) συνεργάζονται στο έργο “Circular Economy for Construction Waste in island nations”. Μέσω του έργου αυτού, διοργανώθηκε στις 13-14 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ένα εργαστήρι για την εύρεση λύσεων στο θέμα αυτό απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες, αφού δημιούργησαν ένα κοινό όραμα για το μέλλον του κατασκευαστικού τομέα στα δύο νησιά, χαρτογράφησαν τα υπάρχοντα προβλήματα και μελέτησαν πιθανές λύσεις ούτως ώστε ο τομέας να γίνει πιο κυκλικός. Οι λύσεις που δόθηκαν κατηγοριοποιούνται σε 6 κατηγορίες: εκπαίδευση, νομοθεσία, συμπεριφορά, τεχνολογία, οικονομία και επανασχεδιασμός ολόκληρου του οικοδομικού τομέα.

Οι ιδέες που συλλέχτηκαν θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύσταση προτάσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Λόγω της πολύ θετικής ανταπόκρισης από όλους τους συμμετέχοντες, ως επόμενο βήμα θα συνεχιστεί η ανταλλαγή ιδεών με συναντήσεις ανά τομέα.

Το έργο βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της ευρωπαϊκής κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή, Climate-KIC και  συγχρηματοδοτείται από το EIT, ένα σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιωματικό εργαστήριο sandpit στηρίχθηκε από τον Ο.Σ.Ε.Ο.Κ που φιλοξένησε τους συμμετέχοντες στις εγκαταστάσεις του.

Πρόσφατα άρθρα

19η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής

19η Οκτωβρίου: Παγκόσμια Ημέρα Βιοηθικής

Επιτυχής ολοκλήρωση έργου για καινοτόμες μεθόδους αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης χρηστών διαδικτύου από το ΤΕΠΑΚ.

Επιτυχής ολοκλήρωση έργου για καινοτόμες μεθόδους αυθεντικοποίησης και ταυτοποίησης χρηστών διαδικτύου από το ΤΕΠΑΚ.

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Μια καλά κρυμμένη διαταραχή, αλλά αρκετά συχνή

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Μια καλά κρυμμένη διαταραχή, αλλά αρκετά συχνή

Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή: Μια καλά κρυμμένη διαταραχή, αλλά αρκετά συχνή

Ενδιαφερόμενοι φορείς από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα δουλεύουν μαζί για να εφαρμόσουν τις αρχές της κυκλικής οικονομίας στον κατασκευαστικό τομέα.

Τόσο η Κύπρος, όσο και η Μάλτα, ως αυτόνομα νησιά, αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες προκλήσεις όσον αφορά την υιοθέτηση των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Την ίδια στιγμή, λόγω του περιορισμένου χώρου και της εξάρτησης στις εισαγωγές προϊόντων, η κυκλική οικονομία καθιστά μια μεγάλη ευκαιρία για την αντιμετώπιση αρκετών οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών προβλημάτων στα δύο νησιά. Ένας τομέας που ανθίζει τα τελευταία χρόνια σε Κύπρο και Μάλτα και δημιουργεί ευκαιρίες για την κυκλική οικονομία είναι και αυτός των οικοδομών.

Συνεργασία για εύρεση λύσεων

Στην προσπάθεια εξερεύνησης των δυνατοτήτων των δύο νησιών για την υιοθέτηση της κυκλικής οικονομίας στον τομέα των οικοδομών, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών και η Paragon Europe Ltd (Μάλτα) συνεργάζονται στο έργο “Circular Economy for Construction Waste in island nations”. Μέσω του έργου αυτού, διοργανώθηκε στις 13-14 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Εργολάβων Οικοδομών Κύπρου, ένα εργαστήρι για την εύρεση λύσεων στο θέμα αυτό απ’ όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Οι συμμετέχοντες, αφού δημιούργησαν ένα κοινό όραμα για το μέλλον του κατασκευαστικού τομέα στα δύο νησιά, χαρτογράφησαν τα υπάρχοντα προβλήματα και μελέτησαν πιθανές λύσεις ούτως ώστε ο τομέας να γίνει πιο κυκλικός. Οι λύσεις που δόθηκαν κατηγοριοποιούνται σε 6 κατηγορίες: εκπαίδευση, νομοθεσία, συμπεριφορά, τεχνολογία, οικονομία και επανασχεδιασμός ολόκληρου του οικοδομικού τομέα.

Οι ιδέες που συλλέχτηκαν θα μελετηθούν και θα αποτελέσουν τη βάση για τη σύσταση προτάσεων προς τους εμπλεκόμενους φορείς. Λόγω της πολύ θετικής ανταπόκρισης από όλους τους συμμετέχοντες, ως επόμενο βήμα θα συνεχιστεί η ανταλλαγή ιδεών με συναντήσεις ανά τομέα.

Το έργο βρίσκεται κάτω από την αιγίδα της ευρωπαϊκής κοινότητας Γνώσης και Καινοτομίας για την κλιματική αλλαγή, Climate-KIC και  συγχρηματοδοτείται από το EIT, ένα σώμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το βιωματικό εργαστήριο sandpit στηρίχθηκε από τον Ο.Σ.Ε.Ο.Κ που φιλοξένησε τους συμμετέχοντες στις εγκαταστάσεις του.