Υποτροφία από την Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στην αναπληρώτρια καθηγήτρια Δρ Αικατερίνη Λαμπρινού του Τμήματος Νοσηλευτικής


Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στηρίζει τις γυναίκες στην καρδιολογία οι οποίες σκέφτονται να αναλάβουν ή ήδη κατέχουν ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ή στο χώρο στον οποίο εργάζονται, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Για αυτό το λόγο, στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ανακοινώθηκαν 8 υποτροφίες για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Women Transforming Leadership Programme. Το Women Transforming Leadership Programme είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης το οποίο προσφέρει την ευκαιρία στις γυναίκες να συζητήσουν και να ξεπεράσουν προσωπικά ή επαγγελματικά εμπόδια, να αναπτύξουν αυξημένη αυτογνωσία για το έργο τους και να αξιοποιήσουν όλες τις προοπτικές στην καριέρα τους.

Η μια υποτροφία δόθηκε στην Δρ Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είναι η Πρόεδρος του Συνδέσμου Νοσηλευτικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι η πρώτη επαγγελματίας από τη Νότια Ευρώπη η οποία κατέχει τέτοια θέση, ενώ υπήρξε και το νεαρότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Πρόσφατα άρθρα

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

Ολοκλήρωση νέου έργου στη Λεμεσό: Πανεπιστημιακή Κλινική Αποκατάστασης

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

EXCELSIOR Τεχνική Συνάντηση με Εθνικούς Ενδιαφερόμενους: Τα οφέλη της παρατήρησης της Γης και των τεχνολογιών Διαστήματος για την Κύπρο και την Ανατολική Μεσόγειο

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Research Colloquium on 21st century Language Practices

Η Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία στηρίζει τις γυναίκες στην καρδιολογία οι οποίες σκέφτονται να αναλάβουν ή ήδη κατέχουν ηγετική θέση στην Ευρωπαϊκή Καρδιολογική Εταιρεία ή στο χώρο στον οποίο εργάζονται, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους οποίους έχουν θέσει. Για αυτό το λόγο, στο τελευταίο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας ανακοινώθηκαν 8 υποτροφίες για το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης Women Transforming Leadership Programme. Το Women Transforming Leadership Programme είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα του πανεπιστημίου της Οξφόρδης το οποίο προσφέρει την ευκαιρία στις γυναίκες να συζητήσουν και να ξεπεράσουν προσωπικά ή επαγγελματικά εμπόδια, να αναπτύξουν αυξημένη αυτογνωσία για το έργο τους και να αξιοποιήσουν όλες τις προοπτικές στην καριέρα τους.

Η μια υποτροφία δόθηκε στην Δρ Αικατερίνη Λαμπρινού, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία είναι η Πρόεδρος του Συνδέσμου Νοσηλευτικής και άλλων συναφών επαγγελμάτων καρδιολογίας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας. Είναι η πρώτη επαγγελματίας από τη Νότια Ευρώπη η οποία κατέχει τέτοια θέση, ενώ υπήρξε και το νεαρότερο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Καρδιακής Ανεπάρκειας της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.