Μήνυμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η ΣΕΥ αποτελείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Αποκατάστασης και από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Η ΣΕΥ ιδρύθηκε το 2007 σε μια περίοδο απαρχής κοινωνικο-οικονομικών ανακατατάξεων τόσο σε εθνικό, περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον, η γήρανση του πληθυσμού, το μεταναστευτικό, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας οι οποίες ενέχουν βαρύνουσα σημασία και αντίκτυπο στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Οι νέες τεχνολογίες και η βιοϊατρική έρευνα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις μας σχετικά με τη φύση της παθογένεσης και αποκάλυψαν νέους παράγοντες κινδύνου που επιβαρύνουν την υγεία μας και σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ειδικότερα για την Κυπριακή Δημοκρατία, προκλήσεις όπως η κρίση του συστήματος υγείας και η πρόσφατη μεταρρύθμισή του σε ένα νέο Γενικό Σύστημα Υγείας υπογραμμίζουν την ανάγκη για την επικαιροποιημένη εκπαίδευση και εξειδίκευση τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας.

Η ΣΕΥ αφουγκραζόμενη τις επιπτώσεις των άνωθεν κοινωνικών οριζόντιων προκλήσεων στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής, και συνακόλουθα στο εθνικό ακαθάριστο προιόν, μετεξελλίσεται και προσαρμόζεται στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές που διαδραματίζονται στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας, προσφέρουμε ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που εφοδιάζουν τους νέους επαγγελματίες υγείας με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες.

To διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής ΣΕΥ είναι προσηλωμένο στο έργο τους για την εκπαίδευση των φοιτητών και την εισαγωγή τους στην έρευνα, στην καινοτομία, στη μεταφορά γνώσης στο κλινικό τομέα αλλά και στην κοινωνία. Η Σχολή υπερηφανεύεται για τη δέσμευσή της να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών της δημόσιας υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή μας αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών της και εκσυχρονίζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της (βλέπε το νεότευκτο κτίριο της Κλινικής Αποκατάστασης), τις ερευνητικές της υποδομές και τα κλινικά της εργαστήρια.

Σας προσκαλώ να μάθετε περισσότερα για τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ μέσω της ιστοσελίδων των Τμημάτων της Σχολής, καθώς και της προβολής του έργου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κωνσταντίνος Χ. Μακρής

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας 

 

 

Μήνυμα από τον Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας

Καλώς ήρθατε στον ιστότοπο της Σχολής Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ) του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ).

Η ΣΕΥ αποτελείται από το Τμήμα Νοσηλευτικής, το Τμήμα Αποκατάστασης και από το Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία. Η ΣΕΥ ιδρύθηκε το 2007 σε μια περίοδο απαρχής κοινωνικο-οικονομικών ανακατατάξεων τόσο σε εθνικό, περιφερειακό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλέον, η γήρανση του πληθυσμού, το μεταναστευτικό, η παρατεταμένη οικονομική κρίση και οι εκφάνσεις της κλιματικής αλλαγής αποτελούν τις σημαντικότερες προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας μας οι οποίες ενέχουν βαρύνουσα σημασία και αντίκτυπο στον ευρύτερο τομέα της υγείας. Οι νέες τεχνολογίες και η βιοϊατρική έρευνα έχουν βελτιώσει τις γνώσεις μας σχετικά με τη φύση της παθογένεσης και αποκάλυψαν νέους παράγοντες κινδύνου που επιβαρύνουν την υγεία μας και σχετίζονται με τον τρόπο ζωής μας και το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Ειδικότερα για την Κυπριακή Δημοκρατία, προκλήσεις όπως η κρίση του συστήματος υγείας και η πρόσφατη μεταρρύθμισή του σε ένα νέο Γενικό Σύστημα Υγείας υπογραμμίζουν την ανάγκη για την επικαιροποιημένη εκπαίδευση και εξειδίκευση τόσο των υφιστάμενων όσο και των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας.

Η ΣΕΥ αφουγκραζόμενη τις επιπτώσεις των άνωθεν κοινωνικών οριζόντιων προκλήσεων στη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής, και συνακόλουθα στο εθνικό ακαθάριστο προιόν, μετεξελλίσεται και προσαρμόζεται στις αναδυόμενες κοινωνικές ανάγκες και συνθήκες της αγοράς. Για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις αλλαγές που διαδραματίζονται στο χώρο της υγειονομικής περίθαλψης και της δημόσιας υγείας, προσφέρουμε ανταγωνιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα που εφοδιάζουν τους νέους επαγγελματίες υγείας με τις απαραίτητες ικανότητες και δεξιότητες.

To διδακτικό, ερευνητικό και διοικητικό προσωπικό της Σχολής ΣΕΥ είναι προσηλωμένο στο έργο τους για την εκπαίδευση των φοιτητών και την εισαγωγή τους στην έρευνα, στην καινοτομία, στη μεταφορά γνώσης στο κλινικό τομέα αλλά και στην κοινωνία. Η Σχολή υπερηφανεύεται για τη δέσμευσή της να εκπαιδεύσει την επόμενη γενιά επιστημόνων και επαγγελματιών της δημόσιας υγείας.

Τα τελευταία χρόνια, η Σχολή μας αναβαθμίζει τα προγράμματα σπουδών της και εκσυχρονίζει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της (βλέπε το νεότευκτο κτίριο της Κλινικής Αποκατάστασης), τις ερευνητικές της υποδομές και τα κλινικά της εργαστήρια.

Σας προσκαλώ να μάθετε περισσότερα για τα προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα σπουδών της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΤΕΠΑΚ μέσω της ιστοσελίδων των Τμημάτων της Σχολής, καθώς και της προβολής του έργου της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Κωνσταντίνος Χ. Μακρής

Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Υγείας