Προσωπικό Τμήματος

Email

konstantinos.makris@cut.ac.cy

Phone

25002398

Κωνσταντίνος Μακρής

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

costas.christophi@cut.ac.cy

Phone

25 002393

Κώστας Α. Χριστοφή

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

andrie.panayiotou@cut.ac.cy

Phone

+357 25002131

Άντρη Παναγιώτου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Email

s.papatheodorou@cut.ac.cy

Phone

25 002042

Affiliated Faculty

Email

d.hadjimitsis@cut.ac.cy

Phone

25002548

Διόφαντος Χατζημιτσής

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

Email

christiana.kouta@cut.ac.cy

Phone

25 002016

Χριστιάνα Κούτα

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Email

nicos.middleton@cut.ac.cy

Phone

25 002796

Νίκος Μίτλεττον

Αναπληρωτής Καθηγητής, Αντιπρόεδρος Τμήματος

Email

sotiris.avgousti@cut.ac.cy

Phone

25 002028

Σωτήρης Αυγουστή

Ανωτερος Εκπαιδευτης

Μεταδιδακτορικοί Ερευνητές και Διδακτορικοί Φοιτητές

Email

panagiotis.kouis@cut.ac.cy

Phone

25002164

Παναγιώτης Κουής

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

pantelis.charisiadis@cut.ac.cy

Phone

25002066

Παντελής Χαρισιάδης

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

despina.pampaka@cut.ac.cy

Phone

25002149

Δέσποινα Πάμπακα

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

xd.andrianou@cut.ac.cy

Phone

25002149

Ξάνθη Ανδριανού

Ερευνητικός Συνεργάτης

Email

corina.konstantinou@cut.ac.cy

Phone

25002149

Κορίνα Κωνσταντίνου

Ερευνητικός Συνεργάτης

Διοικητικό Προσωπικό

Email

kyriaki.hairalla@cut.ac.cy

Phone

25002246

Κυριακή Χαιραλλα

Βοηθός Γραμματειακός Λειτουργός