Πτυχίο Διοίκησης

Δομή και περιεχόμενο

Το πρόγραμμα είναι μοναδικό στην δημόσια κυπριακή πανεπιστημιακή εκπαίδευση και διασυνδέει άμεσα και ουσιαστικά την θεωρητική εκπαίδευση στα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων με τις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της κυπριακής πραγματικής οικονομίας προσφέροντας εξειδίκευση σε δυο διακριτές κατευθύνσεις: την Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία και τη Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων.

Το πρόγραμμα στην κατεύθυνση Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία προετοιμάζει επιστημονικά τη νέα γενιά entrepreneurs που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για ίδρυση, ανάπτυξη και διοίκηση νεότευκτων επιχειρήσεων που θα αναδειχθούν στη βάση της καινοτομίας, της ανταγωνιστικότητας και της διαφοροποίησης. Παραδίδονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα αρχών νέων επιχειρηματικών μοντέλων, διοίκησης καινοτομίας, διεθνούς επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ και ανάπτυξης νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Το πρόγραμμα στην κατεύθυνση Διοίκηση Ενεργειακών Πόρων απευθύνεται στις νέες ανάγκες της αγοράς ενέργειας και καλλιεργεί νέους επιστήμονες διοίκησης στον τομέα της έρευνας, παραγωγής, μεταφοράς, διανομής και εμπορικής αξιοποίησης των ενεργειακών πόρων, με έμφαση στον τομέα των υδρογονανθράκων. Παραδίδονται, μεταξύ άλλων, μαθήματα ενεργειακής πολιτικής και νομοθεσίας, οικονομικών και μάρκετινγκ ενεργειακών πόρων, διαχείρισης κρίσεων στη βιομηχανία ενέργειας και άλλα ειδικά θέματα στη βιομηχανία υδρογονανθράκων.

Για την ολοκλήρωση του προγράμματος πτυχίου στη Διοίκηση χρειάζεται να ολοκληρωθούν με επιτυχία τα ακόλουθα:

  1. Γενική εκπαίδευση στη διοίκηση επιχειρήσεων: 25 μαθήματα τα οποία προσφέρονται από τα δύο Τμήματα της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας
  2. Εξειδικευμένα μαθήματα κατεύθυνσης: για κάθε κατεύθυνση προσφέρονται οκτώ εξειδικευμένα μαθήματα
  3. Μαθήματα περιορισμένης επιλογής: αυτά είναι μαθήματα τα οποία προσφέρονται από οποιοδήποτε Τμήμα του Πανεπιστημίου και επιτρέπουν στους φοιτητές να διευρύνουν το βασικό επιστημονικό πεδίο εκπαίδευσής τους. Μπορεί να γίνει επιλογή μέχρι τεσσάρων τέτοιων μαθημάτων ή δύο μαθημάτων και επίσης να εκπονηθεί διπλωματική μελέτη ή τριών μαθημάτων αν ο/η φοιτητής/τρια επιλεγεί να συμμετάσχει στην πρακτική άσκηση* κατά την περίοδο των καλοκαιρινών μηνών μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών.
  4. Πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας: περιλαμβάνει τρία μαθήματα εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας επικεντρωμένα στις γλωσσικές απαιτήσεις του τομέα της διοίκησης επιχειρήσεων.

*Κατά τους θερινούς μήνες μεταξύ του 3ου και 4ου έτους σπουδών, οι φοιτητές διενεργούν πρακτική άσκηση διάρκειας 400 ωρών σε επιχειρήσεις της ειδίκευσης τους για σκοπούς ανάπτυξης ηγετικών δεξιοτήτων σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, διευκολύνοντας παράλληλα τη μετάβαση τους από το φοιτητικό στο επαγγελματικό πλαίσιο.

Περιγραφές Μαθημάτων

Μαθήματα πρόσβασης (Παγκύπριες Εξετάσεις)

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ (2)

ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ (2)

-Νέα Ελληνικά,

-Μαθηματικά ή Μαθηματικά 6ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.)

 

-Πολιτική Οικονομία ή Πολιτική Οικονομία Τ.Σ. (Θ.Κ),
-Λογιστική ή Λογιστική Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Φυσική ή Φυσική 5ωρο Τ.Σ. (Θ.Κ.),
-Αγγλικά ή Αγγλικά 4ωρο Τ.Σ.,
-Πληροφορική