Πρακτικά Συνεδριάσεων

Συνεδρία Σύνοψη Ημερομηνία
72η Συνεδρία Μέρος B' 25/06/2018
72η Συνεδρία Μέρος Α' 25/06/2018
71η Συνεδρία Μέρος A' 29/05/2018
70η Συνεδρία Μέρος B' 26/04/2018
70η Συνεδρία Μέρος A' 26/04/2018
69η Συνεδρία Μέρος A' 26/03/2018
69η Συνεδρία Μέρος B' 26/03/2018
68η Συνεδρία Μέρος A' 01/03/2018
68η Συνεδρία Μέρος A' 01/03/2018
67η Συνεδρία Μέρος B' 01/02/2018
67η Συνεδρία Μέρος A' 01/02/2018
66η Συνεδρία Μέρος B' 15/01/2018
65η Συνεδρία Μέρος A' 09/01/2018
64η Συνεδρία Μέρος A' 19/12/2017
63η Συνεδρία Μέρος B' 20/11/2017
63η Συνεδρία Μέρος A' 20/11/2017
62η Συνεδρία Μέρος B' 19/10/2017
62η Συνεδρία Μέρος A' 19/10/2017
61η Συνεδρία Μέρος B' 26/09/2017
61η Συνεδρία Μέρος A' 26/09/2017