Προσωπικό Τμήματος

Email

antonis.danos@cut.ac.cy

Phone

25002553

Αντώνης Δανός

Αναπληρωτής Καθηγητής

Email

niki.louizidou@cut.ac.cy

Phone

25002189

Νίκη Λουϊζίδη

Συνεργάτιδα Καθηγήτρια

Email

klitsa.antoniou@cut.ac.cy

Phone

25002089

Κλίτσα Αντωνίου

Καθηγήτρια